Πολεοδομική αίτηση για ανέγερση υπεραγοράς στο τεμ. αρ. 755 (Φ/Σχ. 21.53.W2, τμήμα 2) στην Έγκωμη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης σε πρόσφατη συνεδρία του εξέτασε το πολεοδομικό αίτημα για την ανέγερση υπεραγοράς στην περιοχή Παρισινού Έγκωμης (χώρος πρώην στρατοπέδου). Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν οι απόψεις του Δήμου από την Πολεοδομική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει θετικές απόψεις στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, νοουμένου ότι θα ικανοποιούνται όλοι οι εκ του νόμου όροι και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, τυχόν έγκριση των ειδικών Μελετών Κυκλοφοριακών, Περιβαλλοντικών και Εμπορικών Επιπτώσεων από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς θα συνεπάγεται ότι δεν θα προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στην παρακείμενη εμπορική και οικιστική περιοχή σε θέματα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά, αλλά και ούτε θα προβλέπεται αρνητικός επηρεασμός στη βιωσιμότητα αντίστοιχων εμπορικών επιχειρήσεων που χωροθετούνται στις εγκεκριμένες εμπορικές ζώνες.

 

Επίσης, λήφθηκε υπόψη πως η  προτεινόμενη ανάπτυξη θα πρέπει να τύχει της έγκρισης Ειδικής Επιτροπής, που προβλέπεται από τη νομοθεσία και απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές ή εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου Προγραμματισμού καθώς και τους Διευθυντές ή εκπροσώπους των Τμημάτων Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δημοσίων Έργων και τον πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή εκπρόσωπό του, η οποία θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, και όλες τις προαναφερόμενες Μελέτες, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεαστούν αρνητικά οι ανέσεις των περιοίκων, του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου, η λειτουργικότητα του οδικού δικτύου, αλλά ούτε και η βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων.

 

Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου (ημ. 13/2/2018) οι ιδιοκτήτες της Υπεραγοράς δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν επαρκείς χώρους στάθμευσης από τους χώρους της Υπεραγοράς, για να χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του Δημοτικού Σχολείου κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στο Σχολείο με ασφάλεια. Επίσης οι Μελετητές διευκρίνισαν ότι θα υπάρχουν 235 χώροι στάθμευσης, που είναι κατά 200% αυξημένοι σε σχέση με το τι απαιτούν οι Πολεοδομικοί Κανονισμοί.

Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας κενής θέσης Δημοτικού Ταμία

Α/Α 6/2018

Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στην υπηρεσία του Δήμου Έγκωμης

(Πλήρωση μιας κενής θέσης Δημοτικού Ταμία)

Ο Δήμος Έγκωμης γνωστοποιεί ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης, θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που βρίσκεται στη λεωφόρο Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, αίθουσα ΧΩΔ02- Β205.

Ώρα έναρξης των γραπτών εξετάσεων            :           15:30

Ώρα λήξης των εξετάσεων                              :           18:30

Η εξεταστέα ύλη έχει ως ακολούθως:

 • Ειδικό θέμα που να σχετίζεται με τα καθήκοντα που προνοούνται στο εγκριμένο σχέδιο υπηρεσίας του Δημοτικού Ταμία (βαρύτητα 50%)
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και ετοιμασία Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Ετοιμασία και Παρακολούθηση υλοποίησης του Προϋπολογισμού
 • Καταγραφή και Παρακολούθηση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Εφαρμογή και Έλεγχος Συστημάτων και διαδικασιών για την παρακολούθηση και είσπραξη εσόδων
 • Ετοιμασία οικονομικών αναφορών και εκθέσεων
 • Διερεύνηση και Επίλυση Παραπόνων
 • Οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

 • ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ (βαρύτητα 20%)

Η Έκθεση Ιδεών αποσκοπεί στη διαπίστωση του γλωσσικού συλλογισμού, δηλαδή της ικανότητας ανάπτυξης θεμάτων και διατύπωσης συλλογισμών γύρω από ένα θέμα.

 

Η εξέταση για τα θέματα αρ. (1) και (2) θα είναι ενιαία και θα είναι διάρκειας 2 ωρών (συνολικά).

 

(3)    ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (βαρύτητα 30%)

         Διάρκεια εξέτασης: 50 λεπτά

Το Τεστ Ικανοτήτων Διοικητικής Κρίσης αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται αποτελεσματικά ένα εύρος καταστάσεων που σχετίζονται με διευθυντικούς ρόλους εργασίας.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητάς τους καθώς και την επιστολή με την οποία κλήθηκαν στη γραπτή εξέταση και να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης 30 τουλάχιστον λεπτά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων. Περισσότερες οδηγίες θα γνωστοποιηθούν προς τους υποψηφίους ταχυδρομικώς.

Διευκρινίζεται ότι:

(α)        επιτυχόν στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει 50% τουλάχιστο στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, και

(β)        οι υποψήφιοι έχουν κληθεί να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι ο Δήμος θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο χρόνο και όταν θα έχει ενώπιόν του όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης, για να διαπιστωθεί εάν κατέχουν τα βασικά απαιτούμενα προσόντα της θέσης και τις οποιεσδήποτε προϋποθέσεις διορισμού για την πιο πάνω θέση, σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας.

 

Όσοι από τους υποψηφίους δεν παρέλαβαν τη σχετική επιστολή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του  Δήμου στο τηλέφωνο 22453853/22453828.

 

2.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμαρχος Έγκωμης: «Πρέπει επιτέλους όλοι οι δήμοι να τυγχάνουν χρηματοδότησης από την Ευρώπη»

Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην aftodioikisi.com.cy προβάλλει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περιφερειακοί δήμοι, την αναγκαιότητα της εφαρμογής των συμπλεγμάτων υπηρεσιών των δήμων και τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Διανύουμε μια νέα πενταετία με την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κύρια προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρέπει να λυθούν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος;

Το μέγα πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η ψήφιση του νέου νόμου περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Βουλή. Η πρόταση της Κυβέρνησης βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες στη Βουλή και θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως η διεργασία, ώστε να καταλήξουμε όλοι από κοινού στο νέο νόμο που θα προνοεί τα συμπλέγματα υπηρεσιών των δήμων. Αυτή είναι η μέγιστη προτεραιότητα. Αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε με το νέο νόμο, πάρα πολλοί δήμοι δυστυχώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες και θα σταματήσουν να λειτουργούν ουσιαστικά για τους δημότες.

Άρα θεωρείτε απαραίτητη την ανάπτυξη των συμπλεγμάτων υπηρεσιών;

Θεωρώ πως είναι απολύτως απαραίτητη. Τα συμπλέγματα υπηρεσιών των δήμων είναι ύψιστη προτεραιότητα, για να προσφέρουμε τόσο καλύτερες όσο και φθηνότερες υπηρεσίες στο κοινό.

Ο θεσμός των έξυπνων πόλεων εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι η τεχνολογία θα βελτιώσει τον τρόπο ζωής των δημοτών;

Σίγουρα η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στον τρόπο εξυπηρέτησης των δημοτών. Είναι όμως σε συνάρτηση με την οικονομική δυνατότητα των δήμων. Επειδή μέχρι σήμερα η οικονομία των δήμων είναι σε δύσκολη θέση εξαιτίας των περικοπών που επιβλήθηκαν το 2013, θα πρέπει να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών. Εννοείται πως πάντα είμαστε ανοικτή σε συζητήσεις που αφορούν καινοτόμες ιδέες.

«Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να γίνει θεσμός.»

Με τεχνολογικούς όρους, ποιο είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο ο Δήμος Έγκωμης;

Αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι δήμοι γενικότερα, είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να γίνει θεσμός. Είμαστε σε ένα στάδιο μελέτης, πρέπει να προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Είναι μια σημαντική παράμετρος που θα εκσυγχρονίσει αρκετά τους δήμους.

Αυτό στο οποίο πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή όλοι οι δήμοι, είναι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα. Ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

«Οι περιφερειακοί δήμοι έχουν μείνει εκτός.»

Αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα διανέμονται μέσω του Γραφείου Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας μόνο στους κεντρικούς δήμους και τις αγροτικές κοινότητες. Οι περιφερειακοί δήμοι έχουν μείνει εκτός. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς τους περιφερειακούς δήμους και το έχουμε θέσει έντονα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένα αίτημα που έχουν πολλοί δήμοι και πρέπει επιτέλους όλοι οι δήμοι να τυγχάνουν χρηματοδότησης από τα αυτά τα προγράμματα για να μπορούν να προβαίνουν σε έργα ανάπτυξης. Όταν θέσαμε το συγκεκριμένο ζήτημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από 3 μήνες, το είδε θετικά και αναμένουμε να υλοποιηθεί η υπόσχεση του.

Όσον αφορά στο δικό σας δήμο, έχουμε δει την υπογραφή των συμβολαίων για ανακατασκευή της λεωφόρου Λυκαβηττού. Υπάρχουν παρόμοιοι σχεδιασμοί για το μέλλον;

Αυτή την πενταετία θα δώσουμε βάρος στη βελτίωση των υποδομών της πόλης με οδικά και αντιπλημμυρικά έργα. Και τα δύο σχέδια έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, αφού ξεκινήσαμε με την επιδιόρθωση οδικών αρτηριών. Το έργο της λεωφόρου Λυκαβηττού είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο μας. Οι εργασίες για ανακατασκευή της λεωφόρου ξεκινούν στα τέλη Φεβρουαρίου. Στα πλάνα είναι επίσης η βελτίωση και άλλων οδικών αξόνων και σύντομα θα βγούμε σε προσφορές για την επιλογή εργολάβου, ο οποίος θα εκτελέσει σειρά αντιπλημμυρικών έργων για να καλύψουμε προβλήματα παλαιών ετών.

Ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε στους δημότες σας;

Ζητούμε τη συνεργασία των δημοτών μας με τις δημοτικές αρχές στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, όπως το κυκλοφοριακό πρόβλημα με την παράνομη και ανεξέλεγκτη στάθμευση και η μόλυνση του περιβάλλοντος με την ρίψη σκυβάλων και αποβλήτων σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Οι δημότες δεν πρέπει να δείχνουν ασυνέπεια στις οδηγίες του Δήμου. Αυτά τα καθημερινά προβλήματα απαιτούν τη συνεργασία των δημοτών.

Πηγή: www.aftodioikisi.com.cy

Προληπτικές ενέργειες γι’ αντιμετώπιση πλημμυρών

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για κατασκευή σειράς αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορες περιοχές της Έγκωμης. Στο μεταξύ, ο Δήμος ζητά και τη συνεργασία των δημοτών, ώστε οι συνέπειες ενός πιθανού ακραίου καιρικού φαινομένου (σύνηθες, πλέον, τα τελευταία χρόνια) να είναι όσο το δυνατό λιγότερο επιζήμιες. Προς τούτο, απευθύνουμε για μιαν ακόμη φορά έκκληση να μη απορρίπτονται κλαδέματα ή οιαδήποτε άχρηστα αντικείμενα και υλικά σε πεζοδρόμια, επειδή οι βροχές θα τα παρασύρουν και θα κλείσουν τα φρεάτια. Ειδικά, στο ανοικτό τμήμα του καναλιού Κλήμου να μη απορρίπτονται οιαδήποτε άχρηστα αντικείμενα ή υλικά.

Επίσης ο Δήμος προτρέπει όλους τους δημότες που οι οικίες τους διαθέτουν υπόγειους χώρους (ειδικά σε ευαίσθητες πλημμυροπαθείς περιοχές), να λαμβάνουν ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα (π.χ. αντλιοστάσια σε υπόγεια για την αυτόματη άντληση όμβριων υδάτων) ή και να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους σε υπόγεια, όταν το μετεωρολογικό δελτίο προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις.

Ανακατασκευή λεωφόρου Λυκαβηττού

Έχουν υπογραφεί τα Συμβόλαια μεταξύ του Δήμου Έγκωμης και της εταιρείας «Πέψης & Υιός Εργοληπτική Λτδ» για την:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ»

Το Έργο είναι πρωταρχικής σημασίας για την περιοχή και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα εννέα (9) μηνών. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανακατασκευή του οδοστρώματος, δημιουργία κεντρικής λωρίδας για δεξιόστροφες κινήσεις, δημιουργία παράλληλης στάθμευσης, ανακατασκευή κρασπέδων και επεκτάσεις αποχετεύσεων όμβριων.

Τα Συμβόλαια υπογράφηκαν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 από το Δήμαρχο κ. Ζαχαρία Κυριάκου εκ μέρους του Δήμου Έγκωμης και από το διευθυντή της εταιρείας «Πέψης και Υιός Εργοληπτική Λτδ» κ. Πανίκο Πέψη εν παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ. Γιώργου Σαββίδη και Χρίστου Σαββίδη, του δημοτικού μηχανικού κ. Ανδρέα Αρότη, του επιβλέποντος μηχανικού του έργου εκ μέρους του Δήμου κ. Γιώργου Τζιονή και της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου εκ μέρους της εταιρείας κ. Έλλης Βιολάρη.

Η εταιρεία Πέψης & Υιός Εργοληπτική Λτδ δραστηριοποιείται και πρωτοπορεί στον τομέα του διαχωρισμού οικοπέδων και κατ’ επέκταση σε έργα οδοποιίας του δημοσίου, καλύπτοντας τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της σύγχρονης οικοδομικής βιομηχανίας.

Από το 2014 υιοθετεί το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13242 για δομικά υλικά που εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες της, διασφαλίζοντας την ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών της.

Πλήρωση μιας κενής θέσης Δημοτικού Ταμία

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Ταμία (θέση πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α9-Α11-Α12).

Για τα έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δήμο Έγκωμης (Γραφείο Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα) Ερεχθείου 3, 2413 ΄Εγκωμη ή / και στα τηλέφωνα 22453853/22453828 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου (κατηγορία Ενημέρωση, υποκατηγορία Κενές Θέσεις).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στο Γραφείο του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Έγκωμης

Σας ενημερώνουμε ότι η δανειστική Δημοτική Βιβλιοθήκη Έγκωμης λειτουργεί στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης (Ερεχθείου 3, 2ο όροφο). Οι ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 11:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ.: 22453800

 

 

Ετήσιο πρόγραμμα τοποθέτησης κλαδεμάτων (2018)

Σας ενημερώνουμε ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες μπορείτε να απορρίπτετε  κλαδέματα στην περιοχή σας,  είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΟΧΗ 1η Περίοδος 2η Περίοδος 3η Περίοδος 4η Περίοδος
Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου 1/2-3/2 3/5-5/5 31/7-2/8 30/10-1/11
Περιοχή παλιάς Έγκωμης και Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 8/2-10/2 10/5-12/5 7/8-9/8 7/11-9/11
Βιομηχανική Περιοχή και Περιοχή Ι.Ν. Αγίων Πάντων 19/2-21/2 21/5-23/5 18/8-20/8 19/11-21/11
Περιοχή Δημαρχείου, Κυβερνητικών Δεξαμενών και πολυκατ. Καραντώκη 2/3-4/3 1/6-3/6 30/8-1/9 1/12-3/12
Περιοχή Hilton Park και Παρισσινού 14/3-16/3 12/6-14/6 10/9-12/9 13/12-15/12
Περιοχή Γυμνασίου Μακ/σας και περιοχή Ανατ. Κρατικής Έκθεσης 25/3-27/3 23/6-25/6 21/9-23/9 25/12-27/12
Περιοχή Μακαρίου Σταδίου και περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ 5/4-7/4 5/7-7/7 2/10-4/10 5/1-7/1
Περιοχή Τύμβου (ολόκληρη) 17/4-19/4 16/7-18/7 14/10-16/10 16/1-18/1

Παρακαλούμε όπως τηρείτε το πρόγραμμα για να υπάρχει στο Δήμο μας όσο το δυνατό μεγαλύτερος βαθμός

Προς δημότες Έγκωμης

Αγαπητοί δημότες,

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.

Με την ευκαιρία του νέου χρόνου ζητούμε,  ξανά, την προσοχή και κατανόησή σας σε απλά πράγματα, που η υιοθέτησή τους δημιουργεί πιο καθαρό περιβάλλον, για το καλό όλων.

 • Μην πετάτε στα πεζοδρόμια κλαδέματα ή άλλα άχρηστα, μπάζα κ.λπ. Οι βροχές τα παρασύρουν με αποτέλεσμα να κλείνουν τα φρεάτια, να δυσκολεύουν πολύ την απορρόφηση των ομβρίων και να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Μην απορρίπτετε σε σχάρες οικιακά απόβλητα, π.χ. λάδια τηγανίσματος.
 • Εάν έξω από το σπίτι σας υπάρχει σχάρα ομβρίων και έχει καλυφθεί από χόρτα ή κλαδέματα που παρέσυρε η βροχή, καλόν είναι να τα απομακρύνετε για να μπορεί η σχάρα να απορροφά τα νερά της βροχής.
 • Μην πετάτε σε άδεια οικόπεδα και ανοιχτούς χώρους άχρηστα που ξεσκαρτάρετε από το σπίτι σας (παλιά έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, οικοδομικά υλικά, είδη υγιεινής κ.ά.). Δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας. Το κόστος απομάκρυνσής τους είναι δυσβάστακτο για το δήμο.
 • Εάν επιθυμείτε να πετάξετε οιαδήποτε άχρηστα πέραν της κανονικής αποκομιδής σκυβάλων, μπορείτε να καλείτε τις υπηρεσίες του δήμου να τα μαζέψουν, αφού διευθετηθεί η ημέρα και ώρα παραλαβής, έναντι της ανάλογης χρέωσης που καλύπτει τα έξοδα του δήμου.
 • Όταν βγάζετε το σκυλάκι σας περίπατο, πρέπει να είναι δεμένο με λουράκι. Τα περιττώματά του πρέπει να τα βάζετε σε σακουλάκι, το οποίο να απορρίπτεται σε καλάθους που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του δήμου. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα υγιεινής στο δήμο.
 • Εάν επιθυμείτε να ψεκασθούν χώροι στο σπίτι σας, επικοινωνείτε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του δήμου για διευθέτηση των λεπτομερειών.

Σας προτρέπουμε να παρακολουθείτε συστηματικά την ιστοσελίδα του Δήμου, www.engomi.org. για να έχετε πλήρη ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες μας.

Θέλουμε τη συνεργασία σας, για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στο Δήμο μας.

­­­­ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
Τηλ. Κέντρο 22453800

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

 

Ο Δήμος Έγκωμης ενημερώνει ότι κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  η υπηρεσία σκυβάλων θα τηρήσει το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δευτέρα 25/12/17
Η υπηρεσία σκυβάλων λόγω αργίας  δεν θα εργαστεί και τα σκύβαλα θα περισυλλεγούν την επόμενη ημέρα περισυλλογής που είναι η Πέμπτη 28/12/2017.

Τρίτη 26/12/17
Η υπηρεσία σκυβάλων λόγω αργίας  δεν θα εργαστεί και τα σκύβαλα θα περισυλλεγούν την επόμενη ημέρα περισυλλογής που είναι η Παρασκευή 29/12/2017.

Δευτέρα 1/1/2018
Η υπηρεσία σκυβάλων λόγω αργίας  δεν θα εργαστεί και τα σκύβαλα θα περισυλλεγούν την επόμενη ημέρα περισυλλογής που είναι η Πέμπτη 4/1/2018.

Επίσης έχουν γίνει διευθετήσεις όπως κατά τις πρωινές ώρες (ξημερώματα) της Κυριακής 24/12/17, γίνει έκτακτη περισυλλογή των σκυβάλων από τις περιοχές όπου  υπάρχουν εμπορικές δραστηριότητες (καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια) όπως είναι η Λεωφόρος Λυκαβητού, 28ης Οκτωβρίου, Ηλία Παπάκυριακου, Αγίου Νικολάου, Στασίνου.

Για οτιδήποτε αφορά τα πιο πάνω, οι δημότες καλούνται να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία στο τηλ. 22453800, κατά τις εργάσιμες ώρες.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ
19/12/2017