Πράσινα Σημεία Επαρχίας Λευκωσίας

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας ανέθεσε στην εταιρεία Citipost ΙΚΕ, μετά από επιλογή μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου στην επαρχία της Λευκωσίας.

Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης και συμβάλουν στην:

 • Μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης αποβλήτων
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές
 • Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στα Σημεία ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι οικιακής χρήσης και προέλευσης και σε χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στα Πράσινα Σημεία δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

 1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
 2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 3. Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 5. Πλαστικό
 6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
 7. Γυαλί
 8. Αλουμίνιο
 9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)
 10. Ξύλο
 11. Υφάσματα
 12. Παιχνίδια
 13. Ακτινογραφίες
 14. Θερμόμετρα
 15. Φάρμακα
 16. Λαμπτήρες
 17. Υλικά καθαρισμού
 18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
 19. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
 20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
 21. Φορητές Μπαταρίες
 22. Μηχανέλαια
 23. Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στα Πράσινα Σημεία, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) οικιακήσ χρήσησ και προέλευσησ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Α/Α ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΕΡΓΑΤΕΣ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
2 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
4 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
5 ΛΗΝΟΥ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
6 ΑΛΑΜΠΡΑΣ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
7 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
8 ΜΑΛΟΥΝΤΑ Χειμερινό 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ
Θερινό 09:00 π.μ. – 20.00 μ.μ.

Θερινό ωράριο = Απρίλιος-Σεπτέμβριος

Χειμερινό ωράριο = Οκτώβριος – Μάρτιος

 

  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Πράσινο Σημείο Τηλέφωνο
Στροβόλου 99950161
Αλάμπρας 99950162
Κοκκινοτριμιθιάς 99950163
Περιστερώνας 99950170
Αστρομερίτη 99950277
Ληνούς 99950288
Εργατών 99950290
Μαλούντας 99950266

 

Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας

Πρόγραμμα περισυλλογής σκυβάλων λόγω των γιορτών του Πάσχα

Ο Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να ενημερώσει τους δημότες για τις αργίες των γιορτών του Πάσχα, όσον αφορά στη συλλογή σκυβάλων:

 

26/4/2019- Μεγάλη Παρασκευή

Η Υπηρεσία Σκυβάλων θα εργαστεί κανονικά.

 

27/4/2019 – Μεγάλο Σάββατο και 1/5/2019 – Πρωτομαγιά

Συνεργείο του Δήμου θα εργαστεί κατ’ εξαίρεση το Μεγάλο Σάββατο και ξημερώματα Πρωτομαγιάς για να καλύψει επαγγελματικά υποστατικά όπως καφετέριες, εστιατόρια κλπ. Την Πρωτομαγιά θα εξυπηρετηθούν επίσης τα υποστατικά που βρίσκονται στη Βιομηχανική περιοχή.

 

29/4/2019 – Δευτέρα του Πάσχα

Η υπηρεσία σκυβάλων δεν θα εργαστεί και τα σκύβαλα σε συγκεκριμένο τομέα όπου γίνεται περισυλλογή την Δευτέρα, θα γίνει την επόμενη ημέρα περισυλλογής, που είναι η Πέμπτη 2/5/2019.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες καλούνται οι δημότες να επικοινωνούν με την Υγειονομική Υπηρεσία, τηλ. 22453800.

Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας για τέλη αποχετεύσεων

Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας στον Δήμο Έγκωμης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία Doms Group Ltd, προτίθεται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Έγκωμης.

Ως εκ τούτου η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπόνησε Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018. Η έκθεση που έχει ετοιμαστεί θα βρίσκεται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγκωμης μεταξύ 16/04/2019 και 23/04/2019 και ώρα 14:00 μμ, για ενημέρωση και την καταγραφή οποιονδήποτε σχολίων, εισηγήσεων και παρατηρήσεων.

Στη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά η περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του έργου, η περιγραφή της ακριβούς τοποθεσίας, του περιβάλλοντα χώρου και των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, καθώς και ανάλυση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πιθανόν να επηρεαστούν από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου.

Επίσης, η μελέτη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Νικολαΐδης και Συνεργάτες (http://www.nicolaidesaa.com/el/).
Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τα σχόλια, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση nicol@nanda.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22312519.

Παραμένουμε στη διάθεση σας.
Εκ της διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θέσεις εκτάκτων εργατών στο Δήμο Έγκωμης

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν την απασχόληση στον τομέα αποκομιδής σκυβάλων για περίοδο δέκα (10) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ώρες (07:30-15:00) από τα γραφεία του Δήμου, στην οδό Ερεχθείου 3, στην Έγκωμη ή να τις προμηθευτούν από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Αίτηση για έκτακτη απασχόληση επί προσωρινής βάσης ωρομίσθιου προσωπικού

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Έγκωμης και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Τονίστηκε η ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο Δημαρχείο Έγκωμης έχει διετή διάρκεια με προοπτική ετήσιας ανανέωσης και προνοεί την εκπόνηση και εκτέλεση προκαθορισμένων προγραμμάτων μεταξύ του Δήμου Έγκωμης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όπως π.χ.:
• Επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
• Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων.
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
• Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την διά βίου εκπαίδευση.
• Διοργάνωση διαφόρων διαγωνισμών (π.χ. εφευρετικότητας, λογοτεχνίας, καινοτομίας).

Οι κ.κ. Κυριάκου και Καρτακούλλης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους ότι η υπάρχουσα για χρόνια συνεργασία μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστημίου, επικυρώνεται πλέον και επίσημα και θεσμοθετείται με στόχο να εμβαθυνθεί περαιτέρω.

Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου παρέστησαν επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρίστος Σαββίδης και Αναστασία Στυλιανού και η Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κα Χριστίνα Λοΐζου.

 

 

Ώρα της γης 2019

Ο Δήμος Έγκωμης στην εκστρατεία για την προστασία της γης

Ο Δήμος Έγκωμης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στηρίζει και φέτος την παγκόσμια εκστρατεία με τίτλο «Ώρα της Γης», σβήνοντας συμβολικά τον δημόσιο φωτισμό σε συγκεκριμένα σημεία (πεζόδρομο του Κλήμου, δημοτικά πάρκα), το Σάββατο 30 Μαρτίου από τις 8:30 μέχρι τις 9:30 μ.μ.

Πιστεύοντας ότι μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούμε να φέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, καλούμε τους δημότες μας να εφαρμόσουν απλές, καθημερινές πρακτικές, όπως είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Παράλληλα στηρίζουμε και τον φετινό στόχο της ομάδας συντονισμού της εκστρατείας στην Κύπρο που προωθεί τη μείωση της χρήσης των πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης με την επαναχρησιμοποίηση.

#earthhourcy
#connect2earth
#ferto

Ανακοίνωση Υπηρεσίας Καθαριότητας

Αγαπητοί δημότες Έγκωμης,

Tην 1η Μαρτίου 2019 ο σκυβαλότοπος του Κοτσιάτη έχει κλείσει, με απόφαση της Κυβέρνησης. Στον εν λόγω σκυβαλότοπο οι Δήμοι της Επαρχίας Λευκωσίας μετέφεραν πάσης φύσεως άχρηστα (οικιακά σκύβαλα, κλαδέματα, ογκώδη, μπάζα κ.α.). Με το κλείσιμο, όμως, του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη έχουν δημιουργηθεί εντελώς νέες – και πολύ δαπανηρές- συνθήκες για τη διαχείριση σκυβάλων, κλαδεμάτων, ογκωδών αντικειμένων, μπάζων κ.α. Στο νέο χώρο μεταφοράς σκυβάλων, στο εργοστάσιο Κόσιης, μεταφέρονται μόνο οικιακά σκύβαλα έναντι μεγάλου κόστους για τους Δήμους. Από 8 ευρώ τον τόνο που στοίχιζε ο Κοτσιάτης, το κόστος έχει εκτοξευθεί τώρα στα 40 ευρώ τον τόνο.

Τα κλαδέματα μεταφέρονται τώρα σε ιδιωτικές μονάδες διαχείρισης οι οποίες χρεώνουν ανάλογα τους Δήμους. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να συλλέγουν μόνο καθαρά κλαδέματα, τα οποία παραδίδονται στις εν λόγω ιδιωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό οι δημότες να φροντίζουν να μην τοποθετούν άλλα αντικείμενα πάνω στα κλαδέματα.

Διευκρινίζεται ότι τα συνεργεία συλλογής οικιακών σκυβάλων του Δήμου ΔΕΝ μπορούν να συλλέγουν σακούλια με χόρτα και κλαδέματα. Γι’ αυτό μη τα τοποθετείτε στις σκυβαλαποθήκες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ

 1. Η τοποθέτηση κλαδεμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις ημερομηνίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα για κάθε περιοχή του Δήμου (κάθε περιοχή θα εξυπηρετείται δωρεάν 3 φορές το χρόνο).
 2. Τα κλαδέματα να μη περιέχουν ογκώδη απόβλητα.
 3. Ογκώδη απόβλητα είναι ο καναπές, η καρέκλα, το στρώμα κρεβατιού, το τραπέζι, η βιβλιοθήκη, τα συρτάρια και τα έπιπλα (όχι μεταλλικά). Αυτά δεν μπορούν να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε ανοικτούς χώρους. Εάν επιθυμείτε να απομακρύνετε τέτοια αντικείμενα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με το Δήμο και να γίνεται διευθέτηση συλλογής έναντι κόστους που αντιπροσωπεύει τα έξοδα απομάκρυνσης.
 4. ΔΕΝ περισυλλέγονται μπάζα (μπετόν, πέτρες, σίδερα). Αυτά είναι υποχρέωση του καθενός να τα απομακρύνει με δικά του έξοδα.
 5. Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης κλαδεμάτων εκτός περιόδου προγράμματος, ο δημότης έχει υποχρέωση όπως τα απομακρύνει ο ίδιος με δικά του έξοδα μεταφέροντας τα στο πράσινο σημείο κοντά στο ΙΚΕΑ, που θα λειτουργήσει αρχές Απριλίου 2019. Ο Δήμος όμως μπορεί να εξυπηρετεί τέτοιες περιπτώσεις εκτός προγράμματος με την ανάλογη χρέωση. Ο δημότης θα πρέπει προτού τοποθετήσει οτιδήποτε, να επικοινωνήσει με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου για τη συνεννόηση και την εξυπηρέτηση του.
 6. Σε περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι πιο πάνω οδηγίες, ο Δήμος δεν θα μπορεί να τα περισυλλέγει και αναγκαστικά θα προβαίνει σε μέτρα εναντίον των παρανομούντων.

 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΥΒΑΛΑ

Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση των κατοικιών, επαγγελματικών υποστατικών, ως και προηγουμένως.

 

GREEN DOT

Συνεχίζει να εξυπηρετεί τους δημότες μας ως και προηγουμένως (κάθε Τετάρτη απόγευμα-βράδυ).

 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ (2019)

Σας ενημερώνουμε ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες μπορείτε να απορρίπτετε κλαδέματα στην περιοχή σας είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΟΧΗ 1η Περίοδος 2η Περίοδος 3η Περίοδος
Περιοχή Προδρόμου και Στασίνου 1/2 – 3/2 3/6 – 5/6 29/9 – 1/10
Περιοχή παλιάς Έγκωμης και Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 9/2 – 11/2 11/6 – 13/6 7/10 – 9/10
Βιομηχανική Περιοχή & περιοχή Ι.Ν. Αγ. Πάντων 22/2 – 24/2 24/6 – 26/6 20/10 – 22/10
Περιοχή Δημαρχείου, Κυβερνητικών Δεξαμενών και πολυκατ. Καραντώκη 7/3 – 9/3 7/7 – 9/7 3/11 – 5/11
Περιοχή Χίλτον Παρκ και Παρισινού 22/3 – 24/3 20/7 – 22/7 17/11 – 19/11
Περιοχή Γυμν. Μακ/σας & Ανατ. Κρ. Έκθεσης 10/4 – 12/4 3/8 – 5/8 6/12 – 8/12
Περιοχή Μακαρείου Σταδίου & ΣΤΕΛΜΕΚ 25/4 – 27/4 22/8 – 24/8 20/12 – 22/12
Περιοχή Τύμβου (ολόκληρη) 10/5 – 12/5 5/9 – 7/9 4/1 – 6/1

Ζητούμε την συνεργασία και κατανόηση σας για να έχουμε τις καλύτερες δυνατές περιβαλλοντικές συνθήκες στο Δήμο μας.

ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Αυτή η τακτική είναι απαράδεκτη και κάθε δημότης πρέπει να επιδείξει την ανάλογη υπευθυνότητα.

Για οιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22453800 (Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Έγκωμης).

 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Η Έγκωμη τίμησε τις εθνικές επετείους

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία Δήμου Έγκωμης – σωματείου ΕΘΑ ο εορτασμός των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου και ο αντιπρόεδρος της ΕΘΑ Κώστας Λύμπουρας. Το νόημα των εθνικών επετείων εξήρε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, Θάσος Σοφοκλέους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν ενδεικτικά Εγκωμίτες αγωνιστές της ΕΟΚΑ 1955-59 για την προσφορά τους στον απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα διάνθισαν το Λύκειο Κύκκου Β’ και η Δημοτική Χορωδία Έγκωμης. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας και το Γυμνάσιο Εγκωμης για την κατάκτηση του Β’ βραβείου σε Πανελλήνιο διαγωνισμό για την έκδοση της εφημερίδας «Ακοίμητος Κανδήλα», που αναφέρεται στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59.

 

     

Ειδικοί χώροι στάθμευσης για αναπήρους

Ο Δήμος Έγκωμης υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο διευκόλυνσης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και μετά από σχετική οδηγία του Αρχηγείου της Αστυνομίας, οι δημοτικοί τροχονόμοι διενεργούν καθημερινά ελέγχους στους ειδικούς χώρους στάθμευσης αναπήρων (δημόσιους ή και ιδιωτικούς δημόσιας χρήσης π.χ. ξενοδοχείων, πολυκαταστημάτων).

Παρακαλούνται όλοι να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες και τις σχετικές σημάνσεις για αποφυγή επιβολής προστίμων.