Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης αποτελείται από τον Δήμαρχο και δώδεκα Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους δημότες στις δημοτικές εκλογές, που διεξάγονται κάθε πενταετία εντός Δεκεμβρίου, βάσει του περί Δήμων Νόμου (Ν.111/85). Αντιδήμαρχος εκλέγεται ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν το 2016 και η θητεία του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου λήγει τέλη του 2021.

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κυριάκου Ζαχαρίας
(Δήμαρχος)
Σάββα Ροτσίδη 1Α,
2416 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99643402
EΡΓΑΣΙΑΣ:22453855
ΟΙΚΙΑΣ:22353343
22352521 zachariask
@engomi.org

mayor@engomi.org
Ιωάννου Γιάννης (Αντιδήμαρχος)
(ΔΗΣΥ)
Παύλου Μελά 10
2413 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99678008
EΡΓΑΣΙΑΣ:22354040
ΟΙΚΙΑΣ:22352613
22343890 yioannou1926
@hotmail.com
Ζαχαριάδου Αρίτα
(ΔΗΣΥ)
Αθηνών 14
2413 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:96172333
EΡΓΑΣΙΑΣ:22444585
ΟΙΚΙΑΣ:22353244
Εργ. 22658620 arita.zachariadou
@gmail.com
Καμέρης Φίλιππος
(ΑΚΕΛ)
΄Αγγελου Τερζάκη 79
2402 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99651276
EΡΓΑΣΙΑΣ:22355022
ΟΙΚΙΑΣ:22352907
22357973 kameris
@kameris.com
Χαραλάμπους – Κουττούκη Μαρία
(ΕΔΕΚ)
Ολύμπου 5
2411 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99020431
EΡΓΑΣΙΑΣ:99020431
ΟΙΚΙΑΣ:22358518
mariacharakouttouki
@gmail.com
Κυριάκου Στυλιάνα
(ΔΗΣΥ)
Μακεδονιτίσσης 28,
2417 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:96509641
EΡΓΑΣΙΑΣ:22341404
ΟΙΚΙΑΣ:22355497
stylianaky
@gmail.com
Λύμπουρας Κώστας
(ΔΗΚΟ)
Ιακώβου Πατάτσου 20,
2407 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99459495
EΡΓΑΣΙΑΣ:22474600
ΟΙΚΙΑΣ:22664483
22474601 lymboura
@cytanet.com.cy
Παύλου Παύλος
(ΔΗΚΟ)
Τεμπών 42, διαμ. 202,
2408 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99689570
EΡΓΑΣΙΑΣ:22571111
ΟΙΚΙΑΣ:
22353072
Προδρόμου Άντρη
(ΔΗΚΟ)
Γράμμου 8
2408 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99569547
EΡΓΑΣΙΑΣ:22445544
ΟΙΚΙΑΣ:22592222
aprodromou82
@gmail.com
Σαββίδης Γεώργιος
(ΑΚΕΛ)
Αγίας Κασσιανής 12B,
2415 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99443919
EΡΓΑΣΙΑΣ:22356022
ΟΙΚΙΑΣ:
22353366 gsavvides1961
@gmail.com
Σαββίδης Χρίστος
(ΔΗΣΥ)
Πατρ. Γρηγορίου 12,
2414 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99658358
EΡΓΑΣΙΑΣ:
ΟΙΚΙΑΣ:22350367
22352042 xristos.savvides
@gmail.com
Σιεηττάνης Δημήτρης
(Αλληλεγγύη)
Γρηγορίου Ξενοπούλου 17Α, 2402 Έγκωμη ΚΙΝΗΤΟ:99646608
EΡΓΑΣΙΑΣ:
ΟΙΚΙΑΣ:22357749
demsheittanis
@cytanet.com.cy
Στυλιανού Αναστασία
(ΔΗΣΥ)
Ελευθέριου Βενιζέλου 6,
2414 Έγκωμη
ΚΙΝΗΤΟ:99862823
EΡΓΑΣΙΑΣ:
ΟΙΚΙΑΣ:22350250
nastazy
@cytanet.com.cy

Συντονιστές Δημοτικών Ομάδων
ΔΗΣΥ Χρίστος Σαββίδης
ΔΗΚΟ Παύλος Παύλου
ΑΚΕΛ Γιώργος Σαββίδης
ΕΔΕΚ Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Δημήτρης Σιεηττάνης

Επιτροπές

Διαχειριστική Επιτροπή

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Γιάννης Ιωάννου, Αντιδήμαρχος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Παύλος Παύλου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος
Αναστασία Στυλιανού, Μέλος

Τεχνική Επιτροπή, Διαφημιστικών Πινακίδων και Τροχαίας

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Κώστας Λύμπουρας, Μέλος
Γιάννης Ιωάννου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος
Αρίτα Ζαχαριάδου, Μέλος

Επιτροπή Προσωπικού

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Παύλος Παύλου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού

Παύλος Παύλου, Πρόεδρος
Κώστας Λύμπουρας, Μέλος
Στυλιάνα Κυριάκου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων

Αναστασία Στυλιανού, Πρόεδρος
Αρίτα Ζαχαριάδου, Μέλος
Άντρη Προδρόμου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Δημήτρης Σιεηττάνης, Πρόεδρος
Στυλιάνα Κυριάκου, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Παύλος Παύλου, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Άντρη Προδρόμου, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Γιώργος Σαββίδης, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων

Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας

Γιώργος Σαββίδης, Πρόεδρος
Αρίτα Ζαχαριάδου, Μέλος
Άντρη Προδρόμου, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Προσφορών

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Γιάννης Ιωάννου, Μέλος
Κώστας Λύμπουρας, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Εκτελεστική Επιτροπή

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος

Επιτροπή Εργατών

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Παύλος Παύλου, Μέλος

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης

Στυλιάνα Κυριάκου, Πρόεδρος
Άντρη Προδρόμου, Μέλος
Φίλιππος Καμέρης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος

Εκπροσώπηση στην Ένωση Δήμων Κύπρου

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος
Γιάννης Ιωάννου, Αντιδήμαρχος

Εκπροσώπηση στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης

Αναστασία Στυλιανού
Κώστας Λύμπουρας
Φίλιππος Καμέρης
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη

Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Σ.Α.Λ.)

Χρίστος Σαββίδης

Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Σ.Υ.Λ.)

Αναστασία Στυλιανού
Παύλος Παύλου
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη

Υπογραφή συμβάσεων εξ ονόματος του Δήμου

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος
Χρίστος Σαββίδης
Γιώργος Σαββίδης

Εκπροσώπηση Δήμου στην Κίνηση Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας

Γιώργος Σαββίδης, πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας του Δήμου

Χρίστος Σαββίδης, Πρόεδρος
Χρύσανθος Πιερή, Γραμματέας

print