Προϊστάμενος: Χρύσανθος Πιερή, Γραμματειακός Λειτουργός,
Τηλ. 22453861

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (Γ.Ε.Δ.) δημιουργήθηκε το 2003. Βασική αρμοδιότητα του Γραφείου Εξυπηρέτησης είναι η άμεση προώθηση παραπόνων, καταγγελιών, προβλημάτων και αιτήσεων του κοινού προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και επίλυση. Το Γραφείο μέσω εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης των παραπόνων από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι και την έκβαση του τελικού αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητάς του το Γραφείο:

  • παρέχει τη δυνατότητα στο δημότη της Έγκωμης να απευθύνεται και να εκφράζει το παράπονο ή το αίτημά του και να διεκδικεί το δικαίωμα της εξυπηρέτησης
  • καθοδηγεί τους δημότες για ζητήματα που τους αφορούν και παρέχει ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών και νομοθεσίας
  • συντονίζει και παρακολουθεί την εξέλιξη επίλυσης των προβλημάτων και παραπόνων και ανάλογα ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις

Την ευθύνη παρακολούθησης υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται την έχει το Γραφείο το οποίο ετοιμάζει και υποβάλλει σχετική μηνιαία αναφορά στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22453837

Ώρες Λειτουργίες του Γραφείου:
Καθημερινά (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή) από τις 7:30 μέχρι 15:00

Συνεργείο Άμεσης Δράσης (ΣΑΔ):
Υπό την εποπτεία του Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών λειτουργεί και το Συνεργείο Άμεσης Δράσης (ΣΑΔ), το οποίο ανταποκρίνεται άμεσα στα μικρά  καθημερινά προβλήματα και παράπονα των δημοτών.

print