ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ

  •  Προκήρυξη θέσης ( Word ή Pdf )
  • Αίτηση για διορισμό ( Word ή Pdf  )
  • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
    Σε σχέση με την Προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, διευκρινίζεται ότι ισχύει η μείωση κλιμάκων εισδοχής για πρόσωπα που διορίζονται από την 1/1/2012 και στο εξής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
  • Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν την απασχόληση στον τομέα σκυβάλων και υπηρεσίας καθαριότητας για περίοδο οκτώ (8) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ώρες (07:30 – 15:00) από τα γραφεία του Δήμου, στην οδό Ερεχθείου 3 στην Έγκωμη ή να τις προμηθευτούν από εδώ:

  • Αίτηση για έκτακτη απασχόληση ( Word ή Pdf )

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στα γραφεία του Δήμου μέχρι τις 5/4/2018 και ώρα 1μ.μ.

print