Παρατηρητής της Γειτονιάς

Το πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος στον Δήμο μας.

Οι Παρατηρητές της Γειτονιάς προτρέπονται να είναι σε εγρήγορση για παρατήρηση ύποπτων/εγκληματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή όπου ζουν και εργάζονται. Είναι τα μάτια  και τα αυτιά της Αστυνομίας, η οποία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε κάθε σημείο της πόλης. Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς, όμως, θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι δεν παίρνει τον νόμο στα χέρια του.

 Οι Παρατηρητές τυγχάνουν δωρεάν ενημέρωσης και επιμόρφωσης για να μπορούν να προφυλάξουν την περιουσία τους καλύτερα και να διευκολύνουν το έργο  της  Αστυνομίας  για  ένα  ασφαλέστερο  Δήμο.  Επίσης  λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με σχετικά συμβάντα ή ενημερωτικές εκδηλώσεις. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει συνδρομή μέλους και είναι εθελοντική.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής και αποστείλετέ το στον Δήμο Έγκωμης (υπ’ όψη κ. Σωκράτη Σαρρή), Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη ή Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη ή με τηλεομοιοτυπία στο 22352521 ή ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org

Πώς επικοινωνείτε με την Αστυνομία

 Εάν   αντιληφθείτε   τη   διάπραξη   κάποιου   εγκλήματος,   βλέπετε   ή  ακούτε οτιδήποτε το ύποπτο, τηλεφωνήστε στον αριθμό 112. Αν έχετε αμφιβολία κατά πόσο είναι ή όχι κάτι επείγον, τηλεφωνήστε στο 1460 ή στο 22802832 για να επικοινωνήσετε με τον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό. Δεν έχει σημασία αν κάνατε λάθος εκτίμηση, εκείνο που έχει σημασία είναι το ότι έχετε ενημερώσει την Αστυνομία.

Γίνε συμμέτοχος για την ασφάλεια στο Δήμο μας

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ


  • Με την εγγραφή μου ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ:

    • Να τηρούνται, για τις ανάγκες του θεσμού, τα στοιχεία μου σε αρχείο από τον Δήμο Έγκωμης και την Αστυνομία.
    • Να λαμβάνω σχετικές ειδοποιήσεις μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου.
    • Να χρησιμοποιηθεί το ονοματεπώνυμό μου για την έκδοση κάρτας του Παρατηρητή της Γειτονιάς.

    ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

print