ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας: Ανδρέας Αρότης
Τηλέφωνο: 22453853

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  • ΑΡΧΕΙΟ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
print