ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας: Ανδρέας Αρότης
Τηλέφωνο: 22453853

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  • ΑΡΧΕΙΟ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
  • ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ
print