ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Συντονίστρια: Έλενα Χάμπα
Τηλέφωνο: 22453878

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
  • ΤΑΜΕΙΟ
print