Υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κοινοποίησε στον Δήμο Έγκωμης την πρόθεσή του να προσφέρει αριθμό υποτροφιών ειδικά για τελειόφοιτους της σχολικής χρονιάς 2017-18, δημότες Έγκωμης. Συγκεκριμένα θα παραχωρηθούν:

(Α)       ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

  • Υποτροφίες ύψους 75% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 19 και άνω.
  • Υποτροφίες ύψους 50% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 18 – 18,99.
  • Υποτροφίες ύψους 25% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 17 – 17,99.

(Β)       ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  • Υποτροφίες φοιτητικής μέριμνας, οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
  • Υποτροφίες ύψους 15% σε μαθητές και μαθήτριες μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

(Γ)        ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

  • Υποτροφίες ύψους 10% σε περιπτώσεις ταυτόχρονης φοίτησης δύο (2) ή και περισσότερων αδελφών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

(Δ)       ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

  • Υποτροφίες μέχρι 40% σε μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση μόνιμης διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεκδικούμενη υποτροφία) στον Δήμο Έγκωμης είτε ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org είτε στο τηλεομοιότυπο 22352521 το αργότερο μέχρι τις 22/6/2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εν λόγω υποτροφίες ισχύουν για όλα τα συμβατικά προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εξαιρουμένου μόνο του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής. Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται και ισχύουν για το πρώτο έτος σπουδών. Η επέκτασή τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται από το Πανεπιστήμιο ετησίως με κριτήριο την επίδοση του υποτρόφου. Ο Δήμος Έγκωμης δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των κριτηρίων και αξιολόγησης των στοιχείων των ενδιαφερομένων, τα οποία είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πανεπιστημίου.

print