Έργα στην Έγκωμη για τον ποδηλατόδρομο

Ο Δήμος Έγκωμης ενημερώνει για την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της Α΄ φάσης της ποδηλατικής υποδομής, η οποία συνδέει τα δύο ιδιωτικά Πανεπιστήμια που βρίσκονται στην Έγκωμη με το κρατικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγλαντζιά. Ο ποδηλατόδρομος διέρχεται διά μέσου του κέντρου της Λευκωσίας.


 


Ο φορέας υλοποίησης του Έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 85% και από την Κυπριακή Κυβέρνηση κατά το 15%, είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων.


 


Η διαδρομή του ποδηλατόδρομου στην Α΄ φάση θα κατασκευαστεί και εντός των λωρίδων πρασίνου κατά μήκος της λεωφόρου Γρίβα Διγενή και οδού Αγίου Προκοπίου. Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται η αφαίρεση μερικών δένδρων. Θα γίνουν προσπάθειες για τη μεταφύτευση δένδρων, εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα,  ενώ η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου θα προβεί σε δενδροφυτεύσεις για αναπλήρωση δένδρων που θα αφαιρεθούν.

print