Αδέσποτοι σκύλοι


Ο Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να ανακοινώσει πως έχουν βρεθεί 2 σκύλοι στην περιοχή Έγκωμης (οδός Αλαμάνας) στις 15/3/2012 οι οποίοι περιφέρονταν αδέσποτοι με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Σκύλος διασταύρωση, θηλυκός, χρώματος άσπρο και σκύλος διασταύρωση, αρσενικός, χρώματος καφέ. Οι σκύλοι αυτoί διαπιστώθηκε πως δεν έχουν σήμανση με microchip.Καλούνται οι ιδιοκτήτες τους να επικοινωνήσουν αμέσως με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 22453831 για να διευθετηθεί η παράδοση τους.Να ληφθεί υπόψη πως σε περίπτωση που παρέλθουν 15 μέρες από την ημερομηνία σύλληψης  τους θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους.print