Αδέσποτοι σκύλοι


Ο Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να ανακοινώσει πως έχει βρεθεί σκύλος στην περιοχή Έγκωμης (οδός Πτολεμαΐδος) στις 21/5/2012 ο οποίος περιφερόταν αδέσποτος με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Σκύλος πούτολ, χρώματος άσπρο με μπέζ. Ο σκύλος αυτός διαπιστώθηκε πως δεν έχει σήμανση με microchip.Καλείται ο ιδιοκτήτης του να επικοινωνήσει αμέσως με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 22453831 για να διευθετηθεί η παράδοση του.Να ληφθεί υπόψη πως σε περίπτωση που παρέλθουν 15 μέρες από την ημερομηνία σύλληψης  του θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο.Ο Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να ανακοινώσει πως έχει βρεθεί σκύλος στην περιοχή Έγκωμης (οδός Αριάδνης) στις 24/5/2012 ο οποίος περιφερόταν αδέσποτος με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Σκύλος πούτολ, θηλυκός, χρώματος μπέζ. Ο σκύλος αυτός διαπιστώθηκε πως δεν έχει σήμανση με microchip.Καλείται ο ιδιοκτήτης του να επικοινωνήσει αμέσως με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 22453831 για να διευθετηθεί η παράδοση του.Να ληφθεί υπόψη πως σε περίπτωση που παρέλθουν 15 μέρες από την ημερομηνία σύλληψης  του θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο.


print