Αδέσποτοι σκύλοι


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να ανακοινώσει πως έχει βρεθεί σκύλος στην περιοχή Έγκωμης (οδός Δημήτρη Λιπέρτη) στις 28/2/2012 ο οποίος περιφερόταν αδέσποτος με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Σκύλος διασταύρωση, αρσενικό, χρώματος καφέ. Ο σκύλος αυτός διαπιστώθηκε πως δεν έχει σήμανση με microchip.


 Καλείται ο ιδιοκτήτης του να επικοινωνήσει αμέσως με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 22453865 για να διευθετηθεί η παράδοση του.


Να ληφθεί υπόψη πως σε περίπτωση που παρέλθουν 15 μέρες από την ημερομηνία σύλληψης  του θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο.


ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ


29/2/12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να ανακοινώσει πως έχει βρεθεί σκύλος στην περιοχή Έγκωμης (Λεωφ. Λυκαβητού) στις 1/3/2012 ο οποίος περιφερόταν αδέσποτος με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Σκύλος διασταύρωση, αρσενικό, χρώματος μπέζ με λίγο καφέ. Ο σκύλος αυτός διαπιστώθηκε πως δεν έχει σήμανση με microchip.


Καλείται ο ιδιοκτήτης του να επικοινωνήσει αμέσως με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 22453865 για να διευθετηθεί η παράδοση του.


Να ληφθεί υπόψη πως σε περίπτωση που παρέλθουν 15 μέρες από την ημερομηνία σύλληψης  του θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο.


ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ


2/3/12


 

print