Ανακοίνωση για περιττώματα σκύλων – κλαδέματα


ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΛΩΝ


Αγαπητοί Δημότες,


Συνεχίζει να παρατηρείται, δυστυχώς, μεγάλη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα περιττώματα σκύλων σε πάρκα, χώρους πρασίνου, δρόμους/πεζόδρομους και ιδιωτικούς χώρους. Επίσης δημιουργούνται προβλήματα από σκύλους που περιφέρονται αδέσποτοι σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης μελέτησε πρόσφατα εκ νέου την όλη κατάσταση και αποφάσισε όπως, επιπρόσθετα των επιθεωρήσεων και άλλων μέτρων που εφαρμόζονται κατά τις εργάσιμες ώρες του Δήμου, να γίνονται πλέον σε τακτική βάση από αρμόδιους λειτουργούς, επιθεωρήσεις σε χώρους διακίνησης σκύλων και σε μη εργάσιμες ώρες.Σε πρώτο στάδιο θα γίνεται σχετική διαφώτιση των ιδιοκτητών σκύλων με σκοπό την αντιμετώπιση των αναφερόμενων προβλημάτων και σε δεύτερο στάδιο, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα επιδίδεται εξώδικο πρόστιμο.Λάβετε υπόψη πως η σχετική νομοθεσία (Περί σκύλων Νόμος Αρ. 184(1)/2002 ορίζει πως ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου θα πρέπει:
α.       Να εξασφαλίσει Άδεια Κατοχής σκύλου από τον Δήμο
β.       Να μην ρυπαίνει ή μολύνει οποιοδήποτε μέρος με κόπρανα του σκύλου του χωρίς να τα περισυλλέγει
γ.       Να μην περιφέρεται ο σκύλος του ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς να είναι δεμένος με λουρί κάτω από απόλυτο έλεγχο του
δ.       Να μην προκαλεί οχληρία ο σκύλος του με παρατεταμένο και συνεχές γαύγισμα


Ο Δήμος Έγκωμης έχει προβεί στην εγκατάσταση εβδομήντα (70) ειδικών σκυβαλοδοχείων με ειδική ένδειξη, για την τοποθέτηση των κοπράνων των σκύλων και είναι αναγκαίο, ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου να φέρει μαζί του υλικά μέσα (σακουλάκι και φτυαράκι), ώστε να είναι δυνατή η περισυλλογή των περιττωμάτων και η τοποθέτηση τους στα ειδικά σκυβαλοδοχεία.


Καλούνται οι ιδιοκτήτες σκύλων να συμμορφώνονται με τις πιο πάνω οδηγίες, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος και  ανεβάζοντας το επίπεδο πολιτισμού και ευπρέπειας στο Δήμο μας.


ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ (2014)

 


Σας ενημερώνουμε ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες μπορείτε να απορρίπτετε κλαδέματα και


άχρηστα στην περιοχή σας,  είναι οι ακόλουθες:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1η Περίοδος


2η Περίοδος


3η Περίοδος


4η Περίοδος


 


 


 


 


Περιοχή Προδρόμου


2.1 – 4.1


2.4 – 4.4


30.6 – 2.7


30.9 – 2.10


 


 


 


 


και Στασίνου


 


 


 


 


 


 


 


 


Περιοχή παλιάς Έγκωμης


9.1 – 11.1


9.4 – 11.4


8.7 – 10.7


8.10 – 10.10


 


 


 


 


και Ιπποκράτειου


 


 


 


 


 


 


 


 


Βιομηχανική Περιοχή και


20.1 – 22.1


20.4 – 22.4


19.7 – 21.7


20.10 – 22.10


 


 


 


 


Περιοχή Εκκλ. Αγ.Πάντων


 


 


 


 


 


 


 


 


Περιοχή Δημαρχείου


31.1 – 2.2


1.5 – 3.5


31.7 – 2.8


1.11 – 3.11


 


 


 


 


Κυβερνητικών Δεξαμενών


 


 


 


 


 


 


 


 


και Πολ.Καραντώκη


 


 


 


 


 


 


 


 


Περιοχή Hilton Park


11.2 – 13.2


12.5 – 14.5


11.8 – 13.8


13.11 – 15.11


 


 


 


 


και Παρισσινού


 


 


 


 


 


 


 


 


Περιοχή Γυμν. Μακ/σας και


22.2 – 24.2


23.5 – 25.5


22.8 – 24.8


26.11 – 28.11


 


 


 


 


Περιοχή Αν. Κρ. Έκθεσης


 


 


 


 


 


 


 


 


Περιοχή Μακαρείου Σταδίου και


6.3 – 8.3


4.6 – 6.6


2.9 – 4.9


7.12 – 9.12


 


 


 


 


Περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ


 


 


 


 


 


 


 


 


Περιοχή Τύμβου (ολόκληρη)


17.3 – 19.3


15.6 – 17.6


14.9 – 16.9


18.12 – 20.12


 


 


 


 


 


Μετά την απόρριψη, συνεργεία του Δήμου θα προβαίνουν στην περισυλλογή. Παρακαλούμε όπως τηρείτε το πρόγραμμα για να υπάρχει στο Δήμο μας ευπρέπεια και όσο το δυνατό μεγαλύτερος βαθμός καθαριότητας. Παρακαλείστε επίσης όπως τοποθετείτε τα κλαδέματα ξεχωριστά από τα άλλα άχρηστα αντικείμενα, για να διευκολύνετε την περισυλλογή, αφού τα κλαδέματα διοχετεύονται σε μονάδες ανακύκλωσης. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη σε ανοικτούς χώρους και οικόπεδα, εκτός του ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που άπτονται της καθαριότητας, επιπλέον οδηγεί το Δήμο σε πολύ μεγάλες δαπάνες για περισυλλογή τους. Σε περίοδο σοβαρότατης οικονομικής κρίσης ο Δήμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβαρύνεται οικονομικά, εξαιτίας της ασυνειδησίας που επιδεικνύεται, με τη συνεχή/ανεξέλεγκτη απόρριψη αχρήστων. Θα ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε η απόρριψη αχρήστων εκτός των προκαθορισμένων περιόδων περισυλλογής, να επιβαρύνει οικονομικά όσους δεν τηρούν το πρόγραμμα.


 


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

print