Ανακοίνωση Δήμου Έγκωμης για το κανάλι ΚλήμουΑναφορικά με το έργου της στεγανοποίησης/ κάλυψης του ανοικτού καναλιού Κλήμου που διέρχεται από την περιοχή Τύμβου Μακεδονίτισσας ο Δήμος Έγκωμης, με αφορμή ερωτήσεις που δέχεται από δημότες, κρίνει ορθό να ενημερώσει το κοινό για τα ακόλουθα:


 


1.     Το έργο είναι συνεχιζόμενο Πολεοδομικό, με κάλυψη της δαπάνης από την κυβέρνηση  ύψους ¾ και Δήμου Έγκωμης ύψους ¼ κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Δήμος είχε προβεί στην προκήρυξη προσφορών για έναρξη των εργασιών, μετά την επίσημη εξαγγελία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για κάλυψη του ήδη επενδυμένου με μπετόν ανοιχτού υφιστάμενου καναλιού και διαμόρφωση της πλάκας άνωθεν σε πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο.


 


2.     Ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος ήδη αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου ποδηλατοδρόμων της μείζονος Λευκωσίας και ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός / υλοποίησης του βασίζεται στα πρότυπα που τέθηκαν από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές (τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως & Δημοσίων Εργων).


 


3.     Πριν την κατακύρωση των προσφορών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έφερε ένσταση στην κατασκευή του έργου, ισχυριζόμενο ότι δεν ενδείκνυται πλέον η κάλυψη ανοικτών ποταμών/ υδατορεμμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης με ομόφωνη απόφαση του υπέβαλε, κατά το νόμο, Ιεραρχική Προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό Γεωργίας κ. Κουγιάλη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ολοκληρωθεί η Γ’ και τελευταία φάση κάλυψης/διαμόρφωσης του ανοικτού καναλιού. Επισημαίνεται πως η τελευταία αυτή φάση αφορά στην κάλυψη του εναπομείναντος 15,8% του ήδη επενδυμένου με μπετόν ανοιχτού υφιστάμενου καναλιού. Η Ιεραρχική Προσφυγή του Δήμου κατατέθηκε από το Δήμο στις 7/3/2016 και ο Δήμος αναμένει την επίσημη θέση/ απόφαση του αρμόδιου υπουργού.


 


4.     (α) Ο Δήμος ΄Εγκωμης πάντοτε συνεπής με τις υποχρεώσεις του, πριν από την υλοποίηση των προηγούμενων Α’ & Β΄Φάσεων του Εργου, είχε ετοιμάσει (μέσω ιδιωτών Μελετητών) το 1993 την αναγκαία υδρολογική & υδραυλική (υψομετρική) Μελέτη, την οποία και αποδέχτηκαν οι Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (τμήματα Πολεοδομίας & Οικήσεως και Δημοσίων Εργων).  Παρόμοια, προτού προχωρήσει στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της Γ΄Φάσης, ετοιμάστηκε το 2012 νέα επικαιροποιημένη υδρολογική / υδραυλική Μελέτη (μέσω ιδιωτών Μελετητών), η οποία στάληκε και στο ΤΑΥ κατόπιν απαίτησης του, βάσει της νέας σχετικής νομοθεσίας.


 


5.     Τα κατασκευαστικά Σχέδια/Μελέτες και τα έγγραφα προσφορών και των 3 προαναφερόμενων Φάσεων έτυχαν της έγκρισης των πιο πάνω Αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών.

print