Ανακοίνωση Δήμου Έγκωμης


Ο Δήμος Έγκωμης χαιρετίζει τις ολοένα αυξανόμενες προσπάθειες της Αστυνομίας και ειδικότερα της διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου, για πάταξη των παράνομων αγώνων ταχύτητας στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή. Αγώνες οι οποίοι δημιουργούν τεράστια προβλήματα ασφάλειας και ταυτόχρονα προκαλούν αφόρητη ηχορύπανση και στερούν από τους περιοίκους το ιερό δικαίωμα του ύπνου.


Ο Δήμος Έγκωμης αναμένει ότι οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα συστηματοποιηθούν, ώστε να επαναφερθεί στην περιοχή η ασφάλεια και να μειωθεί η οχληρία και ηχορύπανση.


Ταυτόχρονα, ο Δήμος αναμένει σύντομα την υλοποίηση των επανειλημμένων υποσχέσεων του τμήματος Δημοσίων Έργων, για τοποθέτηση κάμερων φωτοεπισήμανσης, που ελπίζεται ότι θα συμβάλουν στην απάμβλυνση του προβλήματος. Βέβαια, η οριστική και μόνιμη λύση του προβλήματος θα επέλθει, εάν το Τμήμα Δημοσίων Έργων συγκατανεύσει και συμφωνήσει με το Δήμο Έγκωμης και την Αστυνομία, ώστε να τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στη λεωφόρο υπερυψωμένα πλατώ, τα οποία θ’ ανακόπτουν σε μόνιμη βάση τις απίστευτα μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσονται τις βραδινές ώρες.


Προς τούτο, ο Δήμος Έγκωμης αναμένει από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Φλουρέντζο, ν’ αποδεχθεί εισήγηση του Δήμου και να συγκαλέσει επείγουσα σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων με το θέμα φορέων, για επαναξιολόγηση της κατάστασης και λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων.

print