Ανακοίνωση


Σχετικά με σχόλια δημοτών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για ψεκασμούς και απολυμάνσεις, ο Δήμος Έγκωμης διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν τακτικά σε ψεκασμούς και απολυμάνσεις σε δημόσιους χώρους, άνευ οιασδήποτε χρέωσης. Επίσης προβαίνουν στην τοποθέτηση δολωμάτων για την καταπολέμηση της ποντίκας, σε δημόσιους χώρους.


Εντός ιδιωτικών χώρων ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει σε χρέωση €10 προκειμένου ν’ αντιμετωπίζονται τα έξοδα αγοράς φαρμάκων, υλικών κ.λπ. Σε αυτό το μέτρο οδήγησε η σοβαρή μείωση των εσόδων των Δήμων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

print