ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/ Η ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Έγκωμης, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2011, για την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου/ης για το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.


Στους καταλόγους που ακολουθούν παρουσιάζονται οι επιτυχόντες, κατά σειρά επιτυχίας, καθώς και η σχετική βαθμολογία τους.


 
Α/Α

ΑΡ.

ΥΠΟΨ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1

83

43,5

2

50

39,5

3

79

33

4

23

32

5

58

32

6

54

31,5

7

103

31

8

22

30,5

9

24

29,5

10

55

28,5

11

8

28

12

6

27,5

13

31

27,5

14

62

27

15

46

26

16

13

25,5

17

53

25,5

18

87

25,5

19

20

25

20

43

25

21

85

25

22

112

25

 

 

Σημειώσεις:

1. «Επιτυχών» και «Επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο.


2. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν την Τρίτη, 11/10/2011 και ώρα 8:30π.μ. σε προφορική εξέταση περιορίζεται στο δεκαπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί.

print