ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

Πληροφορούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι η μεικτή τετράφωνη Δημοτική Χορωδία Έγκωμης προτίθεται να εντάξει στη δύναμή της νέα μέλη σε όλες τις φωνές (σοπράνο, άλτο, τενόροι, μπάσοι).


Οι σχετικές ακροάσεις θα γίνουν στη Λέσχη Ηλικιωμένων Έγκωμης (Οδός Ανδρέα Πατσαλίδη 19Α, 2408 Έγκωμη) ως εξής:


(α) Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 18:00-18:45 για τενόρους και μπάσους.


(β) Την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 18:30-19:15 για σοπράνο και άλτο.

print