ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΈΓΚΩΜΗΣ

Στη διοργάνωση Δημοτικού Δημοψηφίσματος προχωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης, για το θέμα των μεταστεγάσεων μεγάλων κρατικών υπηρεσιών στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης. Την απόφαση πήρε ομόφωνα Πανδημοτική συγκέντρωση που συγκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, για ενημέρωση των δημοτών και λήψη αποφάσεων άμεσης ισχύος.


Εισαγωγική τοποθέτηση έκανε ο Δήμαρχος Δρ Ν. Παυλίδης ενώ η Αντιδήμαρχος Λ. Μαυρομμάτη, έκανε αδρή αναφορά στο ιστορικό του θέματος και υπενθύμισε τα έργα που προγραμματίζει να κάνει η κυβέρνηση στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης.
Αρκετοί δημότες με παρεμβάσεις τους εξέφρασαν την έντονη αντίθεση τους στις προγραμματιζόμενες από την κυβέρνηση μεταστεγάσεις, που σε πρώτο στάδιο θα μεταφέρουν στην περιοχή 1500 δημόσιους υπαλλήλους και άλλους τόσους επισκέπτες σε καθημερινή βάση. Επίσης, από την περιοχή θα γίνονται καθημερινά 600 διακινήσεις λεωφορείων.


Επί πλέον στην περιοχή θα συνεχιστεί η λειτουργία της Κρατικής Έκθεσης η οποία μάλιστα θα αναβαθμιστεί με την προσθήκη πολυόροφου ξενοδοχείου και συνεδριακού κέντρου.


Οι δημότες ζήτησαν όπως στο χώρο στον οποίο η κυβέρνηση θέλει ν’ ανεγείρει κτίρια και να μεταφέρει υπηρεσίες, όπως δημιουργηθεί πνεύμονας πρασίνου.


Όπως είναι γνωστό, εναντίον των μεταστεγάσεων τάχθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης, για ν’ αποφευχθεί η επιβάρυνση της περιοχής με περαιτέρω κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.


Μέσα από το δημοτικό δημοψήφισμα, οι δημότες θα κληθούν ν’ αποφασίσουν για το είδος των αναπτύξεων που επιθυμούν στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης. Η Πανδημοτική συγκέντρωση έδωσε, ήδη, το στίγμα, με εισηγήσεις για δημιουργία πνεύμονα πρασίνου, που τόση ανάγκη έχουν σήμερα οι πυκνοκατοικημένες οικιστικές περιοχές.


Στην Πανδημοτική συγκέντρωση μίλησε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος έδωσε επιστημονικά στοιχεία για το πώς επηρεάζεται και επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα και ο αέρας που αναπνέουμε και τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη επέκτασης του πρασίνου.


Επίσης υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση να διαβουλεύονται με τις τοπικές κοινωνίες και τους δημότες , υποχρέωση που προνοείται από το νόμο, για θέματα που τους αφορούν και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους.


Παρεμβάσεις πάνω στο θέμα έκαναν επίσης οι βουλευτές Γιώργος Περδίκης και Πανίκος Χάμπας, ο εκ των νομικών συμβούλων του Δήμου Χρ. Τριανταφυλλίδης καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι.


ΨΗΦΙΣΜΑ


Ψήφισμα που ενέκρινε η Πανδημοτική συγκέντρωση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο:  1. Να προχωρήσει στη διοργάνωση του Δημοτικού δημοψηφίσματος όπου θα εκφραστεί ελεύθερα και δημοκρατικά η βούληση όλων των δημοτών Έγκωμης, για το πώς πρέπει ν’ αξιοποιηθεί ο χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης.
  2. Να οργανώσει δυναμικές κινητοποιήσεις για να εκφραστεί εντονότερα η διαφωνία των δημοτών στις προθέσεις της κυβέρνησης για τις μεταστεγάσεις.
  3. Να προσφύγει, εάν καταστεί αναγκαίο, σε τοπικά και Ευρωπαϊκά Νομικά Σώματα.

Επίσης, το ψήφισμα καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί την αρχή της συνδιαβούλευσης με τους δημότες και να προστατεύσει την ποιότητα ζωής τους.


17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

print