ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο Δήμος Έγκωμης καλεί όλους τους ενδιαφερομένους, διαφημιστές και διαφημιζομένους, να μη τοποθετούν διαφημιστικές πινακίδες σε πασσάλους της ΑΗΚ. Έχει παρατηρηθεί έξαρση του συγκεκριμένου φαινομένου και όπως μας ενημέρωσε η αρμόδια αρχή (ΑΗΚ) λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του κοινού, με αφαίρεση των διαφημίσεων. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Έγκωμης ουδεμία άδεια έχει παραχωρήσει σε οιονδήποτε για να αναρτά διαφημίσεις σε πασσάλους της ΑΗΚ και πασσάλους οδικού φωτισμού. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθούν πάντοτε τη νόμιμη οδό για τη διαφήμισή τους και να μη παραγνωρίζουν θέματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν.

print