Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες χαμηλού ετήσιου εισοδήματος


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ELIHMED


Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στο πρωτοποριακό έργο ELIH-MED «Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες χαμηλού ετήσιου εισοδήματος», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας στο μεσογειακό χώρο MED και εμπίπτει στον άξονα προτεραιότητας για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη λεκάνη της Μεσογείου.


Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού έργου ELIHMED στην Κύπρο, πραγματοποιούνται επεμβάσεις αύξησης της ενεργειακής απόδοσης 25 κατοικιών ευάλωτων οικονομικά καταναλωτών. Οι επεμβάσεις χρηματοδοτούνται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από τις συμμετέχουσες Τοπικές Αρχές και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).Επιπρόσθετα, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παραχώρησε δωρεάν τους έξυπνους μετρητές και μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου έχουν παραχωρήσει δωρεάν φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαταστάθηκαν με το σύστημα συμψηφισμού ενέργειας.


Για πρώτη φορά στην Κύπρο υπάρχουν στοιχεία, μέσω της εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών, καταγραφής ανά 15λεπτο των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και προφίλ των χρηστών, που εμπίπτουν στην κατηγορία των νοικοκυριών χαμηλού ετήσιου εισοδήματος. Επίσης, θα εγκατασταθούν καταγραφικές συσκευές για την αποτύπωση της κατανάλωσης ανά ηλεκτρική συσκευή σε αυτή την ομάδα οικιακών καταναλωτών.


Τα αποτελέσματα των εργασιών των πρώτων επεμβάσεων είναι εντυπωσιακά, όπως φαίνεται από σχετικές φωτογραφίες από τις επεμβάσεις σε κατοικία στην Έγκωμη.


  


 

print