Γενική εκλογική συνέλευση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ πραγματοποίησε τη δεύτερη Γενική (Εκλογική) της Συνέλευση, την Πέμπτη 31η Οκτωβρίου 2013. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΛ, Δήμαρχος Λατσιών, κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού, ανέφερε ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, η ΑΝΕΛ κατάφερε να παρουσιάσει σημαντικότατο έργο, δημιουργώντας καινοτόμες υπηρεσίες που τράβηξαν ακόμη και το ενδιαφέρον ΜΜΕ από άλλες χώρες του εξωτερικού. Ακολούθως, τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας παρουσίασαν στα μέλη τον απολογισμό των δραστηριοτήτων όπως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Στη συνέχεια ακολούθησε εκλογική διαδικασία καταρτισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ επανεκλέγει ομόφωνα ο Δήμαρχος Λατσιών, κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού. 


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:


Δήμαρχος Λατσιών, κ. Παναγιώτης Α. Κυπριανού – Πρόεδρος
Δήμαρχος Στροβόλου, Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης
Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυριάκου
Δήμαρχος Ιδαλίου, κ. Λεόντιος Καλλένος
Δήμαρχος Λακατάμιας, κ. Λουκάς Ιατρού
Δήμαρχος Γερίου, κ. Αργύρης Αργυρού
Δήμαρχος Τσερίου, κ. Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου
Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Κώστας Κόρτας


Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν επαναδιορίσει Γραμματέα του Δ.Σ. το Δρ. Μιχάλη Σωκράτους, Δημοτικό Γραμματέα Λατσιών. 


Η ΑΝΕΛ είναι αναπτυξιακή εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε από τους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας. Αποτελεί το εργαλείο για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξασφάλιση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από προγράμματα χρηματοδότησης και καθίσταται αποτελεσματική γιατί μπορεί να ανταποκρίνεται στους ταχύτατους ρυθμούς της ΕΕ.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΛ ανακοίνωσε ότι ένας από τους μεγαλεπήβολους στόχους που έχουν τεθεί, είναι η προώθηση της ιδέας δημιουργίας ποδηλατοδρόμων κατά μήκος των ποταμών που υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης, οι οποίοι συνδέουν γεωγραφικά όλους τους Δήμους μεταξύ τους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων το οποίο, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την πλήρη υποστήριξη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κας Ιωάννας Παναγιώτου, θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Κινητικότητας επαρχίας Λευκωσίας που έχει ήδη εκπονηθεί από το εν λόγω Υπουργείο. Θα γίνει προσπάθεια όπως το έργο αυτό χρηματοδοτηθεί από τα ποσά των Διαρθρωτικών Ταμείων που θα διατεθούν στην Κύπρο κατά την προσεχή Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.       

print