Δήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικούς ΤροχονόμουςΟ Δήμος Έγκωμης και η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σχολικών τροχονόμων, για την σχολική περίοδο 2014-2015.


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:
α) Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους,
β) Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο,
γ) Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.Όσοι επιλεγούν θα τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου. Στη συνέχεια θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2014-2015, με συγκεκριμένους όρους.Ωράριο απασχόλησης:  7:00-8:00 π.μ. και 12:30-2:00 μ.μ.
Μισθός:  €250 μηνιαίως
Σύμβαση έργου αυτοεργαζομένου, με εξ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.


Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Αυγούστου 2014, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

print