Δήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικούς Τροχονόμους


Ο Δήμος Έγκωμης και η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση εφτά θέσεων σχολικών τροχονόμων, για την σχολική περίοδο 2012-2013.


 


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:


 


1)     Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους.


2)     Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο


3)     Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς


4)     Να τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης των βασικών κανόνων που συνάδουν με τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου.


5)     Όσοι θα θεωρηθούν κατάλληλοι θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας για τη σχολική περίοδο 2012-2013 με συγκεκριμένους όρους.


 


·        Ωράριο απασχόλησης: 7-8 το πρωί και 12.30 μ.μ. – 2 μ.μ.


 


Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Έγκωμης μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της Τρίτης 31 Ιουλίου 2012.


 


Οι δηλώσεις να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.


 


Η προσωπική συνέντευξη θα γίνει «αρμοδίως».


 

print