Διαγωνισμός Φωτογραφίας EAThink 2015

Ο διεθνής ερευνητικός οργανισμός CARDET ανακοινώνει τον πιο κάτω διαγωνισμό φωτογραφίας:


Tasting Snapshots: Shoot and Share, Think and Care


Ο φωτογραφικός διαγωνισμός διεξάγεται σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαϊκούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με την υποστήριξη της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EAThink 2015: Global Learning for Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable Food Systems.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Ο διαγωνισμός έχει σαν στόχο να επιβραβεύσει το καλύτερο ρεπορτάζ φωτογραφιών (2-3 φωτογραφίες μαζί με μία μικρή λεζάντα) σε θέματα διατροφής και εναλλακτικών συστημάτων διατροφής. Το καλύτερο φωτορεπορτάζ που θα παραχθεί θα επιλεχθεί για να εμπλουτίζει την Έκθεση Τροφίμων (Food Cloud Exhibition – FCE) που θα είναι μέρος του Milan Expo 2015 (Μάιο – Οκτώβριο, 2015). Επίσης, το καλύτερο φωτορεπορτάζ τάξης θα βραβευθεί με 1 δωροκουπόνι συνολικής αξίας €300 ευρώ για αγορά gadgets για τους μαθητές ή άλλο οπτικοακουστικό μέσο για την τάξη που θα κερδίσει.  


Τα φωτορεπορτάζ μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 22 Μαΐου, 2015.


Μαζί με τα φωτορεπορτάζ παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε και στείλετε  τη σχετική δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cardet.org/en/news/530-eathink-2015  Για τυχόν διευκρινήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο [email protected]  ή στο 22002106 (άτομο επικοινωνίας: Γεωργία Αριστείδου).

 

print