Δοξολογία 28ης Οκτωβρίου 1940

src=/applications/assets/images/2015doxologia.jpg
print