Εκατοντάχρονα Α΄ Δημοτικού Σχολείου Έγκωμης


Ο Δήμος Έγκωμης καλεί όσους δημότες διαθέτουν υλικό (φωτογραφικό, σχολικό) ή πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εορτασμών των εκατοντάχρονων του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Έγκωμης, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22464796, 22453895, 22453800.

print