Εκδήλωση της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων στην Έγκωμη


Η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων θα πραγματοποιήσει σημάνσεις ή εμβολιασμούς και αποπαρασίτωση σκύλων στο χώρο των αποθηκών του Δήμου Έγκωμης που βρίσκεται εντός του χώρου της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης,


την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014


από τις 10:00 π.μ μέχρι τις 4:00 μ.μ


Η τιμή χρέωσης την οποία εξασφάλισε η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων προσφέρεται μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.


Σήμανση σκύλου (microchip) 10 ευρώ


Εμβολιασμός και αποπαρασίτωση 13 ευρώ


Η σήμανση σκύλων είναι υποχρεωτική με βάση πρόνοια του Περί Σκύλων Νόμου του 2002. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τη σχετική πρόνοια, ο κάτοχος σκύλου τιμωρείται με πρόστιμο.


Παρακαλούνται οι κάτοχοι σκύλων οι οποίοι διαθέτουν βιβλιάριο υγείας του σκύλου τους, να το προσκομίσουν κατά την ημέρα της επίσκεψης.


Σημείωση: Η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας των Ζώων συνεχίζει να επιχορηγεί τις στειρώσεις σκύλων και γάτων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22350530.

print