Επιβολή του τέλους αποκομιδής σκυβάλων για το έτος 2016

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 84 (ζ) του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν.111/1985), καθώς επίσης και την παράγραφο 92 (4) των περί Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων του Δήμου Έγκωμης Κ.Δ.Π. 176/2006, και μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 23/11/2015 (αρ.συν.16/2015), από το έτος 2016 τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για όλες τις κατοικίες/διαμερίσματα θα επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη και όχι στον ενοικιαστή.


 


ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ


23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

print