Ευρωπαϊκές δράσεις Δήμου Έγκωμης

Δόθηκε την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016  Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Δημαρχείο Λευκωσίας με την ευκαιρία της έναρξης του φετινού  Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι Ένταξης». 


 


Στην κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο συμμετέχουν ο Δήμος Λευκωσίας, ως ο τελικός δικαιούχος, οι Δήμοι Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, η NKV Advent Consulting Ltd και η εταιρεία Losadeal Ltd ως εταίροι. Το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι Ένταξης» του 2016 συγχρηματοδοτείται με €150,000 από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 2014-2020.Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει για 4η χρονιά στο Πρόγραμμα.


 


Μέσα από τις δράσεις που προγραμματίζονται από το Δήμο Έγκωμης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εμπλακούν ενεργά  και να γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, παίζοντας και γνωρίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια των χωρών αυτών αλλά και αντίστροφα.


Πρωταρχικός στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής, όπως και η σωστή διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου», ανέφερε ο Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυριάκου.


 Κατά τη διάρκεια της  Δημοσιογραφικής Διάσκεψης,  έγινε αναφορά στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά δήμο καθ΄όλη τη διάρκεια του 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι οποίες συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και καθιερωμένων καλών πρακτικών όπως:


        Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης.


        Υπηρεσίες προσανατολισμού και ενημέρωσης, για την ιστορία, τον πολιτισμό και τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών.  


        Διοργάνωση δραστηριοτήτων που παρέχουν ευκαιρίες πολιτιστικής έκφρασης, διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητας και συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και


        Δραστηριότητες δικτύωσης των μεταναστευτικών οργανώσεων με τις Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.


 


Ο Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνος Κυπριανού έκαμε ειδική αναφορά στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, τόσο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, όσο και στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την προσαρμογή και την κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων από άλλες εθνότητες. Ρόλος, ο οποίος καθίσταται υψίστης σημασίας στη διαμόρφωση των ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών και νοοτροπιών.


 


Ανάφερε ακόμη ότι με τα πρόσφατα γεγονότα, τις ολοένα αυξανόμενες ροές μεταναστών στην ΕΕ, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την αραβική άνοιξη, η ΕΕ έχει αυξήσει σημαντικά τους κοινοτικούς πόρους για έργα που αφορούν τον τομέα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Στη βάση αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο μια ποσοστιαία αύξηση στους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους περίπου 20%.


 


 


 


Από το Δήμο Έγκωμης

print