Ημερήσια Διάταξη Έκτακτης Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης (31/1/2012)

Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ.,έχει οριστεί έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση του πιο κάτω θέματος.

 

Αρ. Φακ. ΔΕΒ 163/04 – ΕLMENI (Estates) Ltd

Λήψη άμεσης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε σχέση με τη νομική πτυχή του θέματος.
print