“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλία, ημερ. 22/11/2016”

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


 


1.     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού  Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 14/16, ημερ. 25/10/2016 και αρ.15/16 ημερ. 1/11/2016.


 


2.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.167.5- Διαχειριστική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής αρ.7/16 ημερ. 7/11/2016.


 


3.     Αρ.Φακ.Δ.Ε5.219.0.11-Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης μελών της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων αρ. 7/16,  ημερ.16/11/2016.


 


4.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.2- Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας


Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας αρ.5/16 ημερ. 17/11/2016.


 


5.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.7.0.1/15 Συμβόλαιο με την εταιρεία HMI & PARTNERS LTD για παροχή υπηρεσιών για την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου και παροχή λογιστικών υπηρεσιών στον δήμο Έγκωμης για περίοδο ενός χρόνου.


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης των μελών της Καθοδηγητικής Επιτροπής αρ. 3/2016 ημερ. 14/11/2016.


 


6.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.31.0.7(ε)- Αντιπλημμυρικό Έργο Κλήμου


Επιστολή Υπ. Εσωτερικών ημερ.15/11/2016 και σημείωμα από κ. Ανδρέα Αρότη, Αν. Δημοτικό Γραμματέα.


 


7.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.16.0.13- Χρύσανθος Πιερή


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.1.2(5)- Ταμείο Προνοίας


Σημείωμα από τον κ. Χρύσανθο Πιερή, Γραμματειακό Λειτουργό ημερ. 1/11/2016.


 


8.     Δ.Ε.5.35.16- Ο περί οδών και οικοδομών Νόμος


Το θέμα να παρουσιάσει η κα Λουίζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος.


(Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιπτεριούχοι)


 


9.     Δ.Ε.5.234.4 – Δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου


Το θέμα θα παρουσιάσει η κα Λουίζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος.


Νομοθεσία περί κοιμητηρίων.


 


10. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.27.0.29 (η)- Μετακίνηση Εγκαταλειμμένων οχημάτων.


Σημείωμα από κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου αναφορικά με εγκαταλειμμένα οχήματα στην περιοχή του Δήμου Έγκωμης.


 


11. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.16.1-Συλλογική σύμβαση εργατικού προσωπικού


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.16.6(α)- Συλλογική σύμβαση υπαλλήλων


Έγκριση παγκύπριων συλλογικών συμβάσεων 2015-2016.


 


12. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.65.11- Διαφημιστικές Πινακίδες


          Σημείωμα από κα Ευαγγελία Τζιρτζιπή ημερ. 10/11/2016.


 


13. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.50.4- Γραφεία του Δήμου


Επιστολή από κα Ευθυμία Παπαϊωάννου ημερ. 14/9/2016.


 


14. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.22.0(δ) – Τέλη αποκομιδής σκυβάλων


Σημείωμα για παράταση αποπληρωμής φορολογίας σκυβάλων 2016.


 


15. Αρ.Φακ.Δ.Ε.Β 956/79- Ροδίτης Δαμιανού Κυριάκος- Coffee Brands


Εξέταση σημειώματος ημερ. 16/11/2016 του τεχνικού κ. Γιάννη Ιωάννου για έκδοση τροποιητικής άδειας για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο ισόγειο κατάστημα σε τριώροφη οικοδομή και αλλαγή χρήσης του σε καφετερία στην οικοδομή που βρίσκεται στο τεμ.1217 (Φ/Σχ.21.52Ε2, τμ.4) στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου 55.


.


 


16. Αρ.Φακ.Δ.Ε.Δ.31/06- Ronic Enterprises Ltd


Αρ.Φακ.Δ.Ε.Δ.30/10- Ronic Enterprises Ltd


·       Εξέταση σημειώματος ημερ. 3/10/2016 της τεχνικού κας Στέλλας Αγαθοκλέους (Κ162 του οικοδομικού φακέλου) για έκδοση Τροποποιητικής Άδειας, Πιστοποιητικού Έγκρισης και επιστροφή ντεποζίτου. Η οικοδομή βρίσκεται στο τεμ. με αρ. 3514 (Φ/Σχ. 21.52.W2, τμ.4) στην οδό Ίριδος 4.


.


·       Εξέταση σημειώματος ημερ. 3/10/2016, της τεχνικού κας Στέλλας Αγαθοκλέους (κ24 του φακέλου διαχωρισμού).


 


17. Αρ.Φακ.ΔΕΒ 113/99- ΡΩΜΥΛΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ


 


Εξέταση σημειώματος, ημερ. 15/11/2016 της τεχνικού κας Στέλλας Αγαθοκλέους αναφορικά με αίτηση για έκδοση τροποποιητικής άδειας και Πιστοποιητικού έγκρισης για την οικοδομή που βρίσκεται στο τεμάχιο 4797 (Φ/Σχ 21.53.W2, τμ.4) στην οδό Ίριδος 6.


 


18. Αρ.Φακ.Β482/73- Χρυσομηλίδου Έλενα και Χρίστος Θωμά Λοϊζή


Εξέταση σημειώματος, ημερ. 13/10/2016 της  τεχνικού κας Στέλλας Αγαθοκλέους αναφορικά με αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Έγκρισης


 


19. Αρ.Φακ.ΔΕΒ107/74- CROWN RESORTS LTD  για εστιατόριο Beniganns.


Εξέταση αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για επέκταση εστιατορίου.


 


20. Αρ.Φακ.Β81/85-Ντίνος Κωνσταντίνου


Αρ.Φακ.Δ.Ε.Δ 60/16-


·