“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλία, ημερ. 6/5/2014”


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 6 Μαΐου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2014, ημερ. 8/4/2014.2.0           Δ.Ε.5.5.13- Προϋπολογισμοί


Ενημέρωση από το Δήμαρχο για την οικονομική πορεία του Δήμου.3.0     Α/Α 108(α)- Σωκράτης Κασινίδης


          Σημείωμα από τον κ. Σωκράτη Κασινίδη- εργάτη ημερ. 23/4/2014.4.0     Δ.Ε.5.15.0.3(α)- Συμφωνία Συντήρησης


          Συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμικού Δήμου Έγκωμης.


5.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.204.1- Έξοδα λειτουργίας του χώρου Σκυβάλων Κοτσιάτη


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.27.0.9- Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας αναφορικά με τη συλλογή σκυβάλων στην περιοχή της μείζονος Λευκωσίας,


Επιστολή από το Δήμο Λευκωσίας ημερ. 17/3/2014.6.0     Δ.Ε.5.39.0.10- Δυστυχήματα/ ζημιές που προκαλούνται με εμπλοκή οχημάτων του Δήμου


          Σημειώματα από κα Μ. Παντελή, Υγιεονομικού Επιθεωρητή, κ. Χρ. Σταύρου, Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό και την κα Ελ. Ανδρέου, Λογιστικό Λειτουργό.


7.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


          Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ.3/2014  ημερ. 11/4/2014.


 8.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.183.2–Επιτροπή Προσωπικού


          Έγκριση πρακτικών επιτροπής προσωπικού αρ.2/14  ημερ. 24/4/2014.


9.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.50.0.1(α)- Αποθήκες του Δήμου


Σημείωμα από τον κ. Κώστα Σταύρου.


10.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.165.0.9- Αιτήματα/Παράπονα δημοτών για ζημιές που προκαλούνται είτε σε πρόσωπα είτε σε οχήματα από υπαιτιότητα ή μη του Δήμου


Δ.Ε.5.29.0.3(8στ)-Χρίστος Τριανταφυλλίδης


Επιστολή από δικηγορικό Γραφείο κ. Χρίστου Τριανταφυλλίδη.


11.0    Αρ.Φακ.Β486/66- Θεοδώρα Κυπριανού & άλλοι για Finlandia taxi office


Επιστολή από Αρχή Αδειών για τους χώρους στάθμευσης του γραφείου ταξί Finlandia.


12.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.223.12-Δρόμος Πρωταρχικής σημασίας που διέρχεται από την Λεωφόρο Αρχαγγέλου μέχρι το Μετόχιο Κύκκου και τη Ρωσική Πρεσβεία (οδός Προκοπίου) στο Στρόβολο και Έγκωμη.


Σημείωμα από κ. Γιώργο Τζιονή, Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών, για την πρόσβαση στην οδό Ποσειδώνος και σε τυχόν μελλοντικές αναπτύξεις (πρεσβεία).


13.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.7.0.1/11- Συμβόλαιο αρ.7/11 για την εκμίσθωση  μηχανοκίνητων οχημάτων στο Δήμο Έγκωμης


Έγκριση για παράταση τεσσάρων μηνών της ισχύος του συμβολαίου αρ. 7/11 για την Εκμίσθωση Μηχανοκινήτων Οχημάτων (μηχανημάτων και οχημάτων) στο Δήμο Έγκωμης η οποία έχει λήξει στις 14/4/2014 και 22/4/2014, λόγω ακύρωσης του κηρυχθέντος Διαγωνισμού αρ.2/2014 λόγω του ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά δεν πληρούν το άρθρο 2(β)  «Κριτήρια καταλληλότητας μηχανοκινήτων οχημάτων/ οδηγών και προσφέροντος».


14.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.211.12- Φιλανθρωπικές εισφορές


          α) Επιστολή από το Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Έγκωμης «Άγιος Νικόλαος».


          β) Επιστολή από το Πολιτιστικό Σωματείο «Σπύρος Κυπριανού».


15.0    Δ.Ε.5.186.0.1(αβ)- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις


          Επιστολή από Προοδευτικό Σωματείο Ποντίων ημερ. 8/4/2014.


16.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Αιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το έτος 2014.

print