“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 20/5/2014”


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ.  Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2014, ημερ. 6/5/2014.2.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.6.9- Έλεγχος Λογαριασμών


Συμψηφισμός εσόδων και εξόδων της δημοκρατίας. Πώς επηρεάζονται οι Δήμοι.

3.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.6.0.1/13 – Συμβόλαιο για την ασφάλεια Μηχαν. Οχημάτων και Μηχανημάτων


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.6.0.1/13 – Συμβόλαιο για την ομαδική ασφάλεια ζωής των εργατοϋπαλλήλων


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.1.0.1/13- Συμβόλαιο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων του Δήμου


Ενημερωτικό Σημείωμα για το Δημοτικό Συμβούλιο.

4.0     Δ.Ε.5.264.0.16(β)- Δημιουργία Ιατρικού Κέντρου


Υδροδότηση Ιατρικού κέντρου και λογαριασμοί Συμβουλίου  Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.5.0     Δ.Ε.5.20.0.14(α)- Βυτιοφόρα οχήματα/ βυτία με κερματοδέκτη


Μηχανές πώλησης νερού σε δημόσιους χώρους. Ενημέρωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για ενέργειες Δήμων.6.0           Δ.Ε.5.39.11- Οχήματα


Δ.Ε.5.295.0-Δωρεές


Επιστολή από εταιρεία Frantzis Ltd ημερ. 5/5/2014.7.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Αιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το έτος 2014.8.0     Διάφορα/ έκτακτα

print