“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 3/6/2014”


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ.   Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2014, ημερ. 20/5/2014.2.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.241.2- Υπομνήματα


α) Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών.


β) Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσκεψη των συντονιστών Δημοτικών Ομάδων με το Δήμαρχο ημερ. 29/5/2014.3.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)- Τεχνική Επιτροπή και Επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


          Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 4/2014 ημερ. 27/5/2014.4.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.210.11- Άδειες σκύλων και κατασκευή σημάτων


Υπηρεσιακό σημείωμα από τον κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή, ημερ.27/5/2014

5.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.210.0.5(α)- Αγορά καταφυγίου αδέσποτων ζώων


Υπηρεσιακό σημείωμα από τον κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή αναφορικά με την λειτουργία του καταφυγίου σκύλων.6.0           Β486/66- Τόμος Γ΄Finlandia Taxi


Υπηρεσιακό σημείωμα από κ. Γιώργο Τζιονή, Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών7.0           Δ.Ε.5.41.0.69- Occhio Lounge/ Restaurant


Δ.Ε.5.41.0.339- Occhio air


Υπηρεσιακό σημείωμα από τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα/ Δημοτικό Μηχανικό.8.0     B701/68- Αθηνά Σωτήρη Κυριάκου και άλλες


Υπηρεσιακό σημείωμα από την κα Στέλλα Αγαθοκλέους, Τεχνικό που αφορά τροποποιητική άδεια σε υφιστάμενη οικοδομή (Δημήτρης Μαγνήτης)9.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Αιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το έτος 2014.10.0    Διάφορα/ έκτακτα

print