“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλία, ημερ. 2/10/2014”


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  2 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ.


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2014, ημερ. 2/9/2014.2.0               Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.187.0- Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ.2/14 ημερ. 11/9/2014, και αρ. 3/14 ημερ. 29/9/14.3.0           Δ.Ε. 5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


Έγκριση πρακτικών συνάντησης επιτροπής αρ.5/2014,  ημερ. 15/9/2014.4.0           Δ.Ε.5.219.0.1(γ)- Τεχνική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών επιτροπής  αρ. 6/2014 ημερ. 10/9/2014.5.0               Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.6.9- Έλεγχος Λογαριασμών


          Οικονομικές καταστάσεις Δήμου Έγκωμης για τα έτη 2010,2011.


Επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Σ. Αγγελίδη ημερ. 10/9/2014.


 6.0     Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.223.0.8- Βελτίωση Λεωφόρου Λυκαβήτου


          Σημείωμα κ. Γιώργου Τζιονή, Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών.7.0      Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.38.22- Τροχαία


Σημείωμα του κ. Γιώργου Τζιονή, Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών.8.0               Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(20ε)- Παπαχαραλάμπους και Αγγελίδης


Επιστολή από τον κ. Νίνο Χατζηρούσο.9.0               Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.7- Καθυστερήσεις φορολογιών


Σημείωμα της κας Έλλης Ανδρέου, Λογιστικού Λειτουργού σχετικά με τις καθυστερήσεις φορολογιών φυσικών και νομικών προσώπων.10.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.40.9- Τέλος θεάματος


Επιστολή από το ΄Ιδρυμα Ραδιομαραθώνιος.11.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.0.4(δ)- Ενστάσεις- καθυστερήσεις φορολογιών


        Σημείωμα κ. ΛοΪζου Κυριάκου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.12.0   Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(45)γ- Παγκράτης Λιβέρας Δικηγόρος


          Σημείωμα κας Έλλης Ανδρέου, Λογιστικού Λειτουργού σχετικά με την αγωγή 3209/09.13.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


          Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών.14.0           Διάφορα


 

print