“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 13/1/2015”


Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 6:00 μ.μ.


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


 


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 19/14 ημερ. 9/12/2014.


 


2.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.167.5-Διαχειριστική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 7/14 ημερ. 19/12/2014.


 


3.0               Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.185.2- Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ.5/2014 ημερ. 11/12/2014.


 


4.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.11- Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 1/14 ημερ. 13/1/2015.


 


5.0           Δ.Ε.5.31.0.7(γ)- Αντιπλημμυρικό έργο ποταμού Κλήμου


Σημείωμα κ. Γιώργου Τζιονή, Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών.


 


6.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.Β.109/09- Χρίστος Βλάχος


Επιστολή από Vlachos Investments ημερ. 12/12/2014.


 


7.0     Β486/66- (Τόμος Γ’) Finlandia Τaxi


Σημείωμα από τον κ. Γιώργο Τζιονή, Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών.


 


8.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.41.15- Άδειες Λειτουργίας


    Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία των  επαγγελματικών υποστατικών στην Έγκωμη και τις αδειοδοτήσεις. Θα παραστεί και ο νομικός σύμβουλος κ. Παύλος Αγγελίδης.


 


9.0     ΔΕΒ 32/95 – D.O.M.S CARS LTD  και άλλος


   


10.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.207.3(γ)- Άδειες οικοδομής/ Διαχωρισμού


Σημείωμα από την κα Στέλλα Αγαθοκλέους και κ. Γιάννο Ιωάννου, Τεχνικών του Δήμου. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για το φόρτο εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.


 


11.0   ΔΕΒ 19/98- Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου


Eπαναφορά θέματος σε συνδυασμό με την απόφαση τεχνικής επιτροπής ημερ. 1/12/2014 και απόφαση Δ.Σ. ημερ. 9/12/2014.


 


12.0       Aρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(51) – Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέα Σ. Αγγελίδη


ΑΔΚ 1/13- Αγωγή αρ. 419/13 μεταξύ Ελπίδας Χριστοδούλου και Δήμου Έγκωμης


Επιστολή από δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Σ. Αγγελίδη ημερ. 8/12/2014.


 


13.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.27.0.2(4)- Μετακίνηση Κλαδεμάτων


          Επιστολή προς δημότες –  Περισυλλογή κλαδεμάτων.


 


14.0       Δ.Ε.5.27.8- Σκύβαλα


Σημείωμα της κας Νατάσας Πιπερίδου, Υγειονομικού Επιθεωρητή σχετικά με την υπηρεσία περισυλλογής σκυβάλων.


 


15.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.210.0.5(α)- Αγορά καταφυγίου αδέσποτων ζώων


    Επιστολή από το Δήμο Λευκωσίας ημερ. 23/12/2014 καθώς και σημείωμα του κ. Χρ. Χριστοδούλου, Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή ημερ. 7/1/2015.


 


16.0   Δ.Ε.5.67.13- Συμβόλαιο με την εταιρία Ylatis για παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης


Επιστολή από την εταιρεία ssm computer systems ltd ημερ. 29/12/2014.


 


17.0   Α/Α 113- Χαράλαμπος Ποντικού


Σημείωμα της κας Έλλης Ανδρέου, Λογιστικού Λειτουργού σχετικά με εκκρεμούντα επιδόματα ασθενείας του αποβιώσαντος εργάτη του Δήμου.


 


18.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.538.0.9(δ)- Τροχαίες παραβάσεις/ εξώδικα/ παράπονα


          Επιστολή κ. Μάριο Καραολή, Λοχία Τροχονόμων.


 


19.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


          Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


 


20.0   Διάφορα


 

print