“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 3/2/2015”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 6:00 μ.μ.


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


 


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/15 ημερ. 13/1/2015.


 


2.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)- Τεχνική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών επιτροπής  αρ. 1/2015 ημερ. 28/1/2015.


 


3.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.167.5-Διαχειριστική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών αρ.1/15 ημερ. 28/1/2015.


 


4.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.187.1- Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού.


Έγκριση πρακτικών αρ.1/15 ημερ. 29/1/2015. 

 


5.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3.8(στ)- Χρίστος Τριανταφυλλίδης – Δικηγόρος


          ΕΔΛ 2/2003- Αγωγή Ευριπίδη Ιωαννίδη


Επιστολή από δικηγορικό γραφείο κ. Χρ.Τριανταφυλλίδη.


 


6.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.27.0.5.0.1(γ)- Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Green Dot


Επιστολή από την GreenDot ημερ. 15/1/2015.


 


7.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.6.0.1/13(Μέρος 4ο)- Progressive Ασφαλιστική


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.165.0.9(α)- Αιτήματα/ παράπονα για ζημιές που προκαλούνται είτε σε πρόσωπα είτε σε οχήματα από υπαιτιότητα ή μη του Δήμου


Αίτημα για αποζημίωση, υπηρεσιακό σημείωμα και επιστολή από Progressive Ασφαλιστική ημερ. 21/1/2015.


 


8.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.280.0.8(γ)- Εξοικονόμηση Ενέργειας


Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος.


Επιστολή Ενεργειακού Γραφείου.


 


9.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.16.5- Ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας.


Σημείωμα από τον κ. Χρίστο Σταύρου, Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό.


 


10.0   Β487/85- Σταυρούλα Ηρακλέους


          Επιστολή από την κα Σταυρούλα Ηρακλέους, ημερ. 23/1/2015.


 


11.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.8.0.1- Αναλογιστική μελέτη ταμείου συντάξεων


Σημείωμα από κα Έλενα Παντοπώλη, Αν. Λογιστικός Λειτουργός.


 


12.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.1(α)- Χώρος πρασίνου στην οδό Κορυτσάς (Πάρκο Αγίων Πάντων)


    Επιστολή από εκκλησιαστική επιτροπή Ιερού Ναού Αγίων Πάντων ημερ. 29/1/2015.


 


13.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.210.0.5(α)- Αγορά καταφυγίου αδέσποτων ζώων


Σημείωμα από τον κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή.


 


14.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(54)- Σάββας Σαββίδης – Δικηγόρος


          Επιστολή από το δικηγόρο Σάββα Σαββίδη ημερ.28/1/2015.


 


15.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.40.9- Φόρος Θεάματος


Επιστολή από τον παγκύπριο τηλεοπτικό σταθμό  extra tv  ημερ. 21/1/2015 και σημείωμα από κ. Λοΐζο Κυριάκου, Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό.


 


16.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.15.8-Περιουσία του Δήμου


          Σημείωμα από κ Χ.Κουρούγιαννη, ειδικευμένο εργάτη- ηλεκτρολόγο.


 


17.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


          Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


 


18.0   Διάφορα


 


 

print