“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 19/1/2016”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. 


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


  


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 17/15, και ημερ. 8/12/2015.


 


2.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.168.1- Συσκέψεις Δ.Σ. με κατοίκους/οργανωμένα σύνολα/ Εκπροσώπους κομμάτων και κυβερνητικούς παράγοντες


Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σ. Χάσικο στις 7/1/2016.


 


3.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.11- Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


Έγκριση πρακτικών συνάντησης μελών της Επιτροπής αρ.1/2016 ημερ.17/1/2016.


 


4.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.183.2-Επιτροπή Προσωπικού


Έγκριση πρακτικών συνεδρίας Επιτροπής Προσωπικού αρ. 1/2016 ημερ. 13/1/2016.


 


5.0     Αρ.Φακ.Β202/90- Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου διά Σύνδεσμο Κατοίκων Μακεδονίτισσας


Πολεοδομικές απόψεις για το ΛΕΥ/01477/2015 ημερ. 14/12/2015 για ανέγερση Σωματείου Συνδέσμου Κατοίκων Μακεδονίτισσας στο τεμάχιο 2262,(Φ/Σχ.21.52.Ε2, τμήμα 4).


 


6.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.7- Καθυστερήσεις Φορολογιών


          Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.29.0.5(γ)- Δικαστηριακές υποθέσεις


Ενημέρωση Δ.Σ. για ενέργειες του Δήμου προς είσπραξη του λαβείν του.


Σημείωμα από κα Έλλη Ανδρέου σχετικά με καθυστερήσεις φορολογιών (τελών αποκομιδής σκυβάλων, επαγγελματική άδεια, άδεια λειτουργίας, δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας) φυσικών και νομικών προσώπων


 


7.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.54- Πάρκο ΟΠΑΠ


Ενημερωτικό σημείωμα από την κα Ευαγγελία Τζιρτζιπή.


 


8.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.40.9- Φόρος Θεάματος


Επιστολή από ΟΠΑΠ ημερ. 21/12/2015.


 


9.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5218.0.2(ζ)- Συναντήσεις Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας


Επιστολή από Δήμο Λευκωσίας ημερ. 27/11/2015, με θέμα: Πρόταση συνεργασίας για τη διοργάνωση ημιμαραθώνιου Λευκωσίας το 2016.


 


10.0    Δ.Ε.5.67.9(α)- Χρησιμοποίηση εγκατάσταση Internet στο Δήμο Έγκωμης.


Σημείωμα από κ. Σωκράτη Σαρρή ημερ. 15/12/2015.


 


11.0    Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.50.4- Γραφεία του Δήμου


Ενοικίαση κτιρίου για τα γραφεία του Δήμου. Επιστολή από τους  ιδιοκτήτες του κτιρίου.


 


12.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.165.0.10- Προβλήματα κατοίκων πληγέντων από θεομηνίες.


Επιστολή του Δήμου προς κατοίκους αναφορικά με τα προβλήματα από την πλημμύρα στην οδό Ανδρέα Μιαούλη  στις 20/9/2015 και απαντητική επιστολή δημοτών ημερ. 5/1/2016.


 


13.0    Δ.Ε.5.46.0.1(α)- Πάρκο Αγίων Πάντων


Δ.Ε.5.46.0.2(α)- Πάρκο Παύλου Ιησού


Δ.Ε.5.46.0.31(β)- Χώρος πρασίνου στην οδό Σαριπόλου


Συμβόλαια για τα μικρά περίπτερα στα πάρκα. Σημείωμα από κ. Χρύσανθο Πιερή, Γραμματειακό Λειτουργό/ Υπεύθυνο Υπηρεσίας Πρασίνου.


 


14.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.22.0(δ)- Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων


Σημείωμα από τον κ. Λοϊζο Κυριάκου (Τμήμα Φορολογιών) ημερ. 8/1/2016.


 


15.0    Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.46.14- Χώροι Πρασίνου


Επιστολή ημερ. 3/12/2015, με θέμα: Απόδοση τιμών στον αποβιώσαντα καταδρομέα Μανώλη Μπικάκη.


 


16.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.5.15-Προϋπολογισμοί


Επαναφορά θέματος από συνεδρία αρ. 17/2015.


Σημείωμα από Αν. Δημοτικό Γραμματέα για επιδόματα.
17.0    Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.211.12- Φιλανθρωπικές εισφορές


Επιστολή από το Σύνδεσμο Γονέων Γ’ Δημοτικού Μακεδονίτισσας και ενημερωτικό σημείωμα από τον κ. Χρίστο Σταύρου.


 


18.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.211.12- Φιλανθρωπικές Εισφορές


Επιστολή από Μέλαθρο Ευγηρίας Λευκωσίας ημερ. 14/12/2015.


 


19.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.211.12- Φιλανθρωπικές Εισφορές


Αίτημα από Σύνδεσμο Κατοίκων Μακεδονίτισσας για αγορά λαχνών ύψους €100.


 


20.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


          Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 2015.


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών.

print