“Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλία, ημερ. 3/12/2013”


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 4.30 μ.μ.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2013, ημερ. 5/11/2013.


2.0           Αρ. Φακ.  Δ.Ε.5.13- Προϋπολογισμοί


2.1 Ενημέρωση για τη συνάντηση Δημάρχου και των συντονιστών δημοτικών ομάδων με τους εκπρόσωπους των Συντεχνιών,  ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ.


2.2 Επιστολή ΠΕΟ ημερ.18/11/2013.


2.3 Ενημέρωση από Δήμαρχο για τη συνάντηση του με του Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο.3.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5. –  Επιτροπή Εφημερίδας


Έγκριση πρακτικών συνεδρίας της Επιτροπής Εφημερίδας αρ.3/2013, ημερ. 6/11/2013.4.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5. 183.2 – Επιτροπή Προσωπικού


Έγκριση πρακτικών συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού αρ.2/2103


ημερ. 6/11/135.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.219.0.11- Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


α) Έγκριση πρακτικών συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων αρ.7/13, ημερ. 6/11/2013.


β) Έγκριση πρακτικών συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων αρ.8/13, ημερ. 27/11/2013.


 6.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.185.2-  Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


Έγκριση πρακτικών συνεδρίας Επιτροπής Πρασίνου και Περιβάλλοντος  αρ.4/13, ημερ. 15/11/13.7.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.218.02(ε)- Συναντήσεις Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας


Ενημέρωση από Δήμαρχο:    7.1 Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.186.0.7(θ) – Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος


Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος      7.2 Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.38.07.01(ε) – Σταθμοί ποδηλάτων/ δίκτυο   ποδηλατοδρόμων


       Διαδημοτική εταιρεία ποδηλάτων8.0           Αρ. Φακ.5.13.4 – Ηλεκτροφωτισμός


Υπηρεσιακό σημείωμα του Αν. Δημοτικού Γραμματέα, κ. Αντρέα Αροτη για τον ηλεκτροφωτισμό των Οδών Τζούρα και Άρτας/ Μιχαήλ Ζένιου.9.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε 5.217.04.03- Επιτροπή Περιφερειών


Επιστολή του Δήμου Λευκωσίας για οικονομική και τεχνική στήριξη στη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί  το 2016 στην Κύπρο.10.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.42.5 – Ονομασίες Οδών


Αίτημα της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Κόμματος για ονομασία οδού με το όνομα του ήρωα του 1974, Μάριου Καλλάρη11.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.51-Χώρος πρασίνου στην οδό Χρυσάνθου Μυλώνα


α) Συμφωνητικό  έγγραφο μεταξύ ΟΠΑΠ Κύπρου και Δήμου Έγκωμης. Κλήθηκε για να παραστεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.


β) Σημείωμα από την κα Ευαγγελία Τζιρτζιπή.12.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Αιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.
13.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.162.7- Λεωφόρος Γρίβα Διγενή


Επιστολή από το Τμήμα Δημοσίων Έργων με θέμα την κατασκευή πλατό στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή.14.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.15.7- Κινητή Περιουσία


Σημείωμα σχετικά με ακατάλληλα μηχανήματα και άλλα υλικά.15.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)–Τεχνική Επιτροπή και Επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


Έγκριση πρακτικών συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής  και Επιτροπής Διαφημιστικών Πινακίδων αρ.7/13, ημερ. 22/11/2013.16.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.41.0.97- Arabella Syrian Restaurant


Β1101/84- Arabella Syrian Restaurant


Σημείωμα του Αν. Δημοτικού Γραμματέα ημερ. 27/11/2013.17.0       Aρ.Φακ.ΕΔΛ2/2003- Αρ.υποθ.3763/03 Ελένη Αγαθοκλέους εναντίον Δήμου Έγκωμης.


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(20ε)-Παπαχαραλάμπους&Αγγελίδης Δικηγόροι


Επιστολή από δικηγορικό γραφείο Παπαχαραλάμπους & Αγγελίδης ημερ. 26/11/2013.18.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(20ε)–Παπαχαραλάμπους&Αγγελίδης Δικηγόροι


Β486/66- Θεοδώρα Κυπριανού και άλλοι για Finlandia taxi.


Επιστολή από το δικηγορικό γραφείο  Παπαχαραλάμπους & Αγγελίδης ημερ. 25/11/2013.  19.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.8.1.6(0)- Οι περί συντάξεων και φιλοδωρημάτων κανονισμοί.


Υιοθέτηση ενοποιημένων κανονισμών περί συντάξεων και φιλοδωρημάτων.20.0       Δ.Ε.5.29.0.3(51)- Ανδρέας Σίμου Αγγελίδης


ΑΔΚ1/11-Αρ.αγωγής 1419/11 Παρασκευής Οικονομίδου Κύρου – Δήμου Έγκωμης


          Επιστολή από τον δικηγόρο Ανδρέα Αγγελίδη ημερ. 28/11/2013.21.0    Διάφορα

print