Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 20/11/2012


Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 5.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου.


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


           ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 19/2012, ημερ. 06/11/2012.2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.211.11 – Φιλανθρωπικές εισφορές


            Εκστρατεία για παροχή βοήθειας σε άπορες οικογένειες της ΄Εγκωμης, ενόψει Χριστουγέννων.  Ενημέρωση από Δήμαρχο.


3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.167,4 – Διαχειριστική επιτροπή


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 4/2012, ημερ. 14/11/2012.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 12/2012,  ημερ. 14/11/2012.5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(γ) – Τεχνική επιτροπή


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 11/2012  ημερ. 14/11/2012.6.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(36β) – Σωτήρης Δράκος


            Εκκρεμούσες υποθέσεις διότι δεν εντοπίζονται οι κατηγορούμενοι για φορολογίες.7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(45β) – Παγκράτης Δ. Λιβέρας


            Εκκρεμούσες υποθέσεις διότι δεν εντοπίζονται οι κατηγορούμενοι για φορολογίες.8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.171.0.1.ΑΓ – Καθαρισμός Οικοπέδων


            Τέλη που εκκρεμούν και που έχουν οριστεί για τον καθαρισμό των οικοπέδων το 1988,     1989,   1990, 1991 και 1992 από το δήμο ΄Εγκωμης.9.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.150.0 – Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας


            Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Εταιρεία Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (ΕΤΑΠ Λευκωσίας) για το έτος 2008.10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.222.0.2(π) – Απόψεις για Πολεοδομική ΄Αδεια


            Πολεοδομική αίτηση με αρ. ΛΕΥ/1209/2012 για ανέγερση οικοδομής στην ΄Εγκωμη. Επιστολή ετ. Rotos Building Society προς το Δήμο ημερ. 15/11/2012.11.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Aίτηση για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.12.0     Διάφορα

print