Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 5/2/2013


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 5.00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2012, ημερ. 15/01/2013.2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.5.12 – Προϋπολογισμοί


            Προϋπολογισμός (Τακτικός και Αναπτύξεως) Δήμου Έγκωμης 2013.  Επιστολή Υπουργείου     Εσωτερικών ημερ. 28/01/2013.3.0       Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.16.0.1(κ) – Προσωπικό, εργατικά θέματα


            Σχέδιο πρόωρων αφυπηρετήσεων εργατικού προσωπικού.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.11.6 – Δάνεια


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.0.11 – Λειτουργία/δυσλειτουργία παρκομέτρων


            Εισήγηση για το ενδεχόμενο ζήτησης προσφορών για αγορά και εγκατάσταση μηχανής παρκομέτρων (pay & display) κατά μήκος της οδού Αγ. Νικολάου.


 5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.11 – Επιτροπή Προσωπικού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2013, ημερ.17/01/2013.


 6.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.185.2 – Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2013, ημερ. 24/1/2013.


 7.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.3 – Επιτροπή Τροχαίας και Κυκλοφοριακών Προβλημάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2013, ημερ. 28/01/2013.


 8.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2013, ημερ. 29/01/2013.


 9.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.13 – Επιτροπή για την έκδοση της Εφημερίδας του Δήμου ΄Εγκωμης


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2013, ημερ. 23/01/2013.10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(θ) – Προσωπικό – εργατικά θέματα


            Α/Α 101 – Σάββας Πέτρου


            Α/Α 127 – Παντελής Πατέτσας


            Α/Α 132 – Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους


            Αίτημα των πιο πάνω εργατών για να διοριστούν ως μόνιμοι αντικαταστάτες στην υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων.


 11.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.207.0.3(γ) – Άδειες οικοδομής/διαχωρισμού


            Ντεπόζιτα για ανέγερση οικοδομών. Ενημέρωση από υπηρεσιακό σημείωμα προϊστ. οικονομικών υπηρεσιών ημερ. 28/01/2013.


 12.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.15.7 – Κινητή Περιουσία


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.245.0.6/05 –   Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση μιας ψηφιακής (digital) φωτοτυπικής μηχανής δυναμικότητας 55 αντιγράφων το λεπτό για τις ανάγκες του δήμου Εγκωμης


            Eνημέρωση για την αγορά και παράδοση δύο φωτοτυπικών «ελαφρού» τύπου και             εγκατάστασή τους στον β΄ και γ΄ όροφο. Λήψη απόφασης για διαγραφή δύο             φωτοτυπικών που είναι εκτός λειτουργίας και παράδοσή τους στην ετ. Telli Enterprises             Ltd.


 


13.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5. Δ.Ε.5.20.0.15 – Εφαρμογή του συστήματος συλλογής πτωμάτων ζώων και πτηνών από τις εκμεταλλεύσεις


            Ανανέωση Προσφοράς του Δήμου Λευκωσίας με αρ 56/2009 για συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση πτωμάτων ζώων από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγ. Δομετίου,΄Εγκωμης, Λακατάμιας και Λατσιών.14.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.222.0.2(ο) – Απόψεις για Πολεοδομική άδεια


            Αρ. Φακ. ΛΕΥ/02111/2012 (ημερ. 10/12/2012) Ιερά Μονή Κύκκου


Επανεξέταση Πολεοδομικού αιτήματος με αρ. ΛΕΥ/02111/2012 (ημερ. 10/12/2012), για ανέγερση 4 γηπέδων Futsal και βοηθητικές εγκαταστάσεις, στα τεμάχια 428 και 6225, (Φ/Σχ. 21.52.E1, τμήμα «4»), μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν ο δήμαρχος και ο πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τυλληρίας κ. Νικηφόρο, στο χώρο όπου προτείνονται τα γήπεδα.15.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5. 29.0.1(γ) – Επίδοση κατηγορητηρίων


            Σύμβαση με την ετ. Andeco Marine     Services Ltd, για παροχή υπηρεσιών για επίδοση κλήσεων κατηγορουμένων  (κατηγορητηρίων) ή μαρτύρων και διαταγμάτων που εκδίδονται σε ποινικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων που αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και για επίδοση επιστολών επιβολής διοικητικού προστίμου.16.0     Αρ.Φακ. ΔΕΒ 32/88 – Γεώργιος Παλμύρης


            Επιστολή Υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 23/01/2013, με την οποία ζητούνται οι απόψεις του Δήμου για τις Ιεραρχικές Προσφυγές:


            ΛΕΥ/0562/2010 ημ. 9/2/2012  για μετατροπή χωραφιού σε οικόπεδο


            ΛΕΥ/0523/2010, ημ. 22/2/2012 για ανέγερση δύο (2) κατοικιών.17.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.26.6 – Καθυστερήσεις Φορολογιών


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(24α) – Νατάσα Χαραλαμπίδου


            Υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 25/01/2013 για καθυστερήσεις οφειλών της ετ. T & N Premium Entertainment Ltd.


 18.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.261.6 – Λέσχη Ηλικιωμένων ΄Εγκωμης


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.67.4 – Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας


            Χορηγία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Έγκωμης προς το Δήμο ΄Εγκωμης, στα πλαίσια της ενεργοποίησης του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αίτημα από τη Λέσχη για παραχώρηση του εν λόγω ποσού στη Λέσχη Ηλικιωμένων ΄Εγκωμης.19.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.264.0.24 – Εθελοντισμός


            19.1     Εθελοντισμός / Πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς».


            19.2     Υπόδειξη εθελοντή του Δήμου για να τιμηθεί από ΕΣΣΕΛ (Επαρχιακό Συντονιστικό  Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας.20.0     Διάφορα


 

print