Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 5/3/2013


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ.   


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2013, ημερ. 05/02/2013.2.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(κ) – Προσωπικό / Εργατικά θέματα


            Πρακτικά συνάντησης Δημάρχου με εκπροσώπους των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ ημερ.   7/2/2013, αναφορικά με το Σχέδιο Πλεονασμού Εργατών του Δήμου.3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.2 – Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2013, ημερ. 20/02/2013.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(γ) – Τεχνική επιτροπή και επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2013, ημερ. 22/02/2013.5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.94 – Ελπίδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας     (Γενικά Διοικητικά Θέματα)


            Aξιολόγηση της κας Ελπίδας Χριστοδούλου η οποία βρίσκεται επί τρίμηνη παράταση της       περιόδου δοκιμασίας της σύμφωνα με το άρθρο 23(1)(2) της ΚΔΠ 71/2000.


            (Για οποιεσδήποτε επιπλέον επεξηγήσεις και πληροφορίες, τα μέλη του δημοτικού             συμβουλίου μπορούν να ενημερωθούν από τους σχετικούς φακέλους).6.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.15 – ΄Αδειες λειτουργίας


            Εξέταση του ενδεχόμενου όπως δοθεί παράταση στα εμπορικά υποστατικά εστίασης για       έκδοση των αδειών χρήσης και έκδοσης άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το   έτος 2013, ενόψει του γεγονότος πως οι σχετικές άδειες που έχουν στην κατοχή τους,             επιθεωρήσεις από Πυροσβεστική και Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και άδειες ποτού λήγουν στις 12/3/2013, ενώ οι άδειες χρήσης έχουν για φέτος ημερoμηνία λήξης της πληρωμής τις 28/2/2013.


 7.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.26.6 – Καθυστερήσεις φορολογιών


            Υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 10/2/2013, αναφορικά με την ανάκτηση καθυστερημένων             φορολογιών από ιδιοκτήτες υποστατικών.


 8.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.280.0.8 – Εξοικονόμηση ενέργειας


            Πιλοτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στον οδικό φωτισμό. 9.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.27.8 – Σκύβαλα


            Ζημιές που προκλήθηκαν σε σκυβαλοδοχεία δημοτών 100 lt στις περιοχές περισυλλογής του συνεργείου σκυβάλων KRF 390. 


 10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.186.0.8(α) – Εορτασμοί Εθνικών Επετείων


            Προσπάθεια για διοργάνωση μαθητικής παρέλασης στην ΄Εγκωμη.11.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(8στ) – Χρίστος Τριανταφυλλίδης


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.31.0.7(α) – Αντιπλημμυρικό έργο ποταμού Κλήμου


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.245.0.2/09 (μέρος 3ο) για την αγορά υπηρεσιών αστικής ευθύνης με        Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ


            Υπηρεσιακή έκθεση ημερ. 21/02/2013.


             Νομικές γνωματεύσεις του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Χρίστου Τριανταφυλλίδη ημερ.   24/01 και 5/2/2013.12.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.22 – Τροχαία


            Προβλήματα οδικής ασφάλειας στη Λεωφ. Ηρώων.13.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.0.11 – Λειτουργία /  δυσλειτουργία παρκομέτρων


            Υπηρεσιακή έκθεση ημερ. 20/02/2013, αναφορικά με την προμήθεια και συντήρηση             ηλεκτρονικών σταθμομετρητών (παρκομέτρων).14.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.6 – Χρίστος Σταύρου, Ανώτ. Γραμματειακός Λειτουργός


            Παραχώρησης προκαταβολής προς τον κ. Χρίστο Σταύρου, Α.Γ.Λ. για αγορά  αυτοκινήτου.


            Eπιστολή ΄Ενωσης Δήμων ημερ. 14/01/2013 με την οποία επισυνάπτεται εγκύκλιος του       Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 07/01/2013, αναφορικά με το θέμα των Προϋπολογισμών        Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2013, (βλ. Σημείωμα 23) και τη συμπερίληψη     ίδιων ρυθμίσεων, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται στον Προϋπολογισμό των ΝΠΔΔ οι             οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δήμων.15.0     Αρ. Φακ.ΑΔΚ 2/2012 – Προσφυγή αρ. 518/2012 εναντίον του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Υπουργείου Εσωτερικών


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(20ε) –  Α. Παπαχαραλάμπους & Π. Αγγελίδης


            Χρεωστική σημείωση δικηγορικού γραφείου Παπαχαραλάμπους & Αγγελίδη ποσού €940,00           (συμπερ. ΦΠΑ) για την Προσφυγή με αρ. 518/2012 εναντίον του Τμήματος Πολεοδομίας και          Οικήσεως και του Υπουργείου Εσωτερικών.


 16.0     Αρ. Φακ. ΑΔΚ 3/11 – Προσφυγή αρ. 1526/11


            Αρ. Φακ. ΑΔΚ 1/12 – Προσφυγή αρ. 571/12


            του Συνδέσμου Απόρων και κακοποιημένων παιδιών «Παιδικό Χαμόγελο» αιτητής           και Δήμου ΄Εγκωμης, καθ΄ ού η αίτηση


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(20ε) –  Α. Παπαχαραλάμπους & Π. Αγγελίδης


            16.1     Ενημέρωση για τις δύο αγωγές (1526/11 και 571/12) που κίνησε ο σύνδεσμος                                     απόρων και κακοποιημένων παιδιών «Παιδικό Χαμόγελο» εναντίον του Δήμου                          Έγκωμης.


            16.2     Έκβαση των πιο πάνω αγωγών.


            16.3     Τιμολόγιο του δικηγορικού γραφείου Παπαχαραλάμπους & Αγγελίδης ύψους €1.487,40 (συμπερ. ΦΠΑ) το οποίο ανέλαβε την υπεράσπιση του Δήμου στην αγωγή αρ. 1526/11.                     


17.0    Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.40.9 – Τέλος θεάματος


           Αίτημα Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Κ.Ο.Κ).


18.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.280.6 – Προστασία Περιβάλλοντος


            Επιστολή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ημερ. 14/01/2013, για συμμετοχή του       Δήμου στη μέρα δράσης «Ώρα της Γης 2013».


19.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Aιτήσεις για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.20.0     Διάφορα


 

print