Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 9/4/2013


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Απριλίου 2013 και ώρα 6:15 μ.μ.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2013, ημερ. 26/03/2013.2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.6.9 – ΄Ελεγχος Λογαριασμών


            Οικονομική κατάσταση Δήμων.


            Ενέργειες ΄Ενωσης Δήμων.  Επιστολή ημερ. 04/04/2013.


            Επιστολή ΄Ενωσης Δήμων ημερ. 03/04/2013 για πάγωμα των λογαριασμών των Δήμων   στην Τράπεζα Κύπρου.


            Τρίμηνη κατάσταση εσόδων / εξόδων Δήμου ΄Εγκωμης.


            Ενημέρωση από Δήμαρχο, για το ενδεχόμενο λήψης επιπρόσθετων μέτρων από Δήμο ΄Εγκωμης.3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(γ) – Τεχνική επιτροπή και επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


            3.1     Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 3/2013, ημερ. 03/04/2013.


            3.2       Oικονομικές εκκρεμότητες ετ. C. Ataliotis Νiche Advertising Ltd και συνάντηση με την ετ. ΑdBoardEνημέρωση από δήμαρχο και πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε..5.264.0.19.01 – Παρατηρητής της Γειτονιάς


            Πρακτικά συνάντησης Δημάρχου και Μελών Δημοτικού Συμβουλίου με εκπροσώπους Αστονομίας και Μελών του Προγράμματος «Παρατηρητή της Γειτονιάς» που έγιναν στις 3/4/2013 στο Α΄ δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας.
5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.280.6 – Προστασία περιβάλλοντος


            Λαμπρατζιές.


            Επιστολή Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας ημερ. 03/04/2013 για σύγκληση σύσκεψης.


            Καθορισμός Πολιτικής του Δήμου.6.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.39.11 – Οχήματα


            Υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 02042013 για ακινητοποίηση τριών (3) αυτοκινήτων του Δήμου που εδρεύουν στα γραφεία.7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.200.0 -Αντιμισθία δημάρχου και αποζημίωση δημοτικών συμβούλων


            7.1    Αποκοπές αντιμισθίας δημοτικών συμβούλων.  Σχετική είναι η επιστολή της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου ημερ. 2 Απριλίου 2013.            7.2      ΄Εγκριση προϋπολογισμών (Τακτικός και Αναπτύξεως) 2013 Δήμου ΄Εγκωμης8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.26.6 – Καθυστερήσεις Φορολογιών


            8.1       Καθυστερήσεις φορολογιών ετ. Delper Ltd.


            8.2      Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(6γ) – Γεώργιος Λιβέρας


                       Αγωγή αρ. 4354/2011.


            8.3      Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(24α) – Νατάσα Χαραλαμπίδου


                       Αγωγή αρ. 1679/09.


 9.0      Aρ.Φακ. Δ.Ε.5.38.0.9(α) – Τροχαίες παραβάσεις/εξώδικα/παράπονα


           Eξώδικες τροχαίες καταγγελίες από τροχονόμους του Δήμου.  Νομικές γνωματεύσεις.


10.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.293.0 – Οδηγία 2006/123/ΕΚ των Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά


           Καθορισμός και υιοθέτηση κοινών ενιαίων εντύπων αιτήσεων από όλους τους Δήμους για σκοπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ των Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά. Σχετική είναι η επιστολή της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου ημερ. 19 Μαρτίου 2013.11.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Aιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.12.0     Διάφορα

print