Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 21/5/2013


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Μαϊου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2013, ημερ.23/04/2013.


            (Τα πρακτικά στάληκαν σε ηλεκτρονική μορφή, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που επέδειξαν τέτοια προτίμηση).2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.5.13 – Προϋπολογισμοί


            Προϋπολογισμοί – οικονομική κατάσταση.


            (α) Ενημέρωση από Δήμαρχο για συνάντηση με Συντεχνίες.


            (β) Ενημέρωση για ενέργειες ΄Ενωσης Δήμων.


            (γ) Ρευστότητα Δήμου – άμεσες ανάγκες – καθορισμός μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ενεργειών.


3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 3/2013, ημερ. 23/04/2013.4.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.11.0.20 Σύναψη δανείου ύψους €700,000 με τη Συνεργατική


            Κεντρική Τράπεζα για την κατασκευή πεζοδρομίων βάσει του άρθρου 17


            Eξέταση του ενδεχόμενου ώστε το αδιάθετο υπόλοιπο ύψους €123.455,38 του δανείου €700.000 για κατασκευή πεζοδρομίων στην περιοχή Προδρόμου, με βάση το άρθρο 17, να χρησιμοποιηθεί για την αγορά και εγκατάσταση παρκομέτρων στην περιοχή Αγ. Νικολάου.5.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.39.11 – Οχήματα


            Συγκατάθεση του δημοτικού συμβουλίου για να ζητηθούν τιμές  από τις εταιρείες ανακύκλωσης (απόσυρσης), για την πώληση των ακινητοποιημένων οχημάτων του δήμου με αρ. εγγραφής EPP066, HET022 και EMM896, εάν δεν εξευρεθούν ενδιαφερόμενοι αγοραστές.6.0       Aρ. Φακ. A/A 65 – Ζαντής Γεωργίου


            Αρ. Φακ. A/A 69 – Γεώργιος Λιμισή


            Αίτημα κ.κ. Ζαντή Γεωργίου και Γεώργιου Λιμισή, εργατών συνεργείου καθαριότητας, για πρόωρη αφυπηρέτηση.7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.27.0.11 – Διαχείριση Αστικών Απορριμάτων (ΧΥΤΑ Λευκωσίας)


            Ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου για το ιστορικό του όλου θέματος.8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.212/90 – ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ (ADAS KITCHEN LTD)


            Επιστολή του Δικηγορικού Γραφείου Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε, ημερ. 18/04/2013, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του υποστατικού επί της λεωφ. Λυκαβητού 45 (τεμ. αρ. 2833, Φ/Σχ. 21.60.Ε.2, τμήμα 4),  αναφορικά με τη χρήση της ψησταριάς από τον ενοικιαστή και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.
9.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.259.11 – ΄Ιδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης


            Βιβλιοθήκη Δήμου ΄Εγκωμης – ΄Εγκριση δαπάνης για καταβολή ηλεκτρικού ρεύματος.10.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.42.5 – Ονομασίες οδών


            Ονομασία οδού που είναι κάθετος των οδών Μελίνας Μερκούρη και Ολύμπου.11.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Aιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.12.0     Διάφορα

print