Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 4/6/2013


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Ioυνίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ.


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2013, ημερ. 21/05/2013.2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.5.13 – Προϋπολογισμοί


            Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.22.0(δ) – Φορολογία αποκομιδής σκυβάλων


            Οικονομική κατάσταση.


            (α) Ενημέρωση για συνάντηση με Συντεχνίες ημερ. 31/05/2013.


            (β) Επιβολή φορολογίας αποκομιδής σκυβάλων για το έτος 2013.


            (γ) Παρακολούθηση κονδυλίων προϋπολογισμού 2013.3.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 4/2013, ημερ. 27 Μαϊου, 2013.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.187.1 – Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2013, ημερ. 27 Μαϊου, 2013.5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(γ) – Τεχνική επιτροπή


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ.4/2013,  ημερ. 28 Μαϊου, 2013.6.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1 – Προσωπικό γενικά θέματα υπαλλήλων


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.10 – Χριστόδουλος Γαβριηλίδης – Τεχνικός Επιθεωρητής


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.7 – Μάρω Σαββίδου, Γραμματειακός Λειτουργός


            Πρόωρη αφυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου Χριστόδουλου Γαβριηλίδη και                Μάρως Σαββίδου.


7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.26.0.4(α)        Ενστάσεις /Απαντήσεις Καθυστερημένων             τελών/δικαιωμάτων


            Κατάσταση ενστάσεων (Πίνακας 1 και 2) τελών αποκομιδής σκυβάλων, άδειας λειτουργίας      και άδειας επαγγέλματος.8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.245.0.2/13 – Προσφορά αρ. 2/2013 για τον καθαρισμό οικοπέδων και       χώρων πρασίνου στο Δήμο ΄Εγκωμης


            Καθαρισμός οικοπέδων.


            Σημείωμα ανώτ. υγειονομικού επιθεωρητή ημερ. 28/05/2013, μετά τη λήψη της επιστολής        της ετ. Κώστας Σκουφάρης και Χαράλαμπος Ιακώβου Λτδ ημερ. 13 Μαϊου 2013.9.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.20.0.15 – Εφαρμογή του συστήματος συλλογής πτωμάτων ζώων και       πτηνών από τις εκμεταλλεύσεις


            Συμμετοχή του Δήμου στην προκήρυξη νέας προσφοράς για τη συλλογή, μεταφορά,             επεξεργασία και τελική διάθεση των πτωμάτων ζώων (σκύλων, γάτων) οικόσιτων             ζώων/πτηνών.10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.211.11 – Φιλανθρωπικές εισφορές


            Επιστολή Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Έγκωμης «΄Αγιος Νικόλαος» ημερ.             21/05/2013 για αγορά λαχνών αξίας €200,00.  Υπηρεσιακό σημείωμα ημερ. 29/05/2013.11.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.50.4 – Γραφεία του Δήμου


            Πρόταση για απελευθέρωση του 3ου ορόφου των γραφείων του Δήμου, για εξοικονόμηση του ποσού του ενοικίου.12.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.0.121(α) – Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ


            Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας και άδειας ποτού.13.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Aιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.14.0     Διάφορα

print