Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 18/06/2013


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013 και ώρα 6.15 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2013, ημερ. 04/06/2013.2.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.5.13 – Προϋπολογισμοί


            Οικονομική κατάσταση Δήμου έτους 2013.


            Ενημέρωση από Δήμαρχο για τη συνάντησή του με τη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας στις 13/06/2013 σε σχέση με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τα DayOff του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.


3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.2 – Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας


              Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2013, ημερ. 20/3/2013.


4.0        Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.50.4 – Γραφεία του Δήμου


 Απελευθέρωση του 3ου ορόφου των γραφείων του Δήμου, για εξοικονόμηση του ποσού του ενοικίου και άλλων διαχειριστικών εξόδων. Ενημέρωση από Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για τη συνάντηση του με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου κ. Γ. Χρυσοστόμου.


 5.0      Αρ. Φακ. Α/Α 133 – Χρίστος Καραγιώργης


            Ενημέρωση από το Δήμαρχο για τη συνάντηση που είχε μαζί του.6.0       Αρ. Φακ. Α/Α 123 – Παναγιώτης Μενελάου


            Επαναφορά του θέματος.7.0       Αρ. Φακ.  Α/Α52 – Νίκος Σκέντος


            Ενημέρωση από Δήμαρχο8.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.67.9(α) – Χρησιμοποίηση Internet στο Δήμο ΄Εγκωμης


            Επιστολή ΄Ενωσης Δήμων ημερ. 6/6/2013, σχετικά με την προώθηση ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους.9.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.264.0.19.01 – «Παρατηρητής της γειτονιάς»


            Πρόταση Cyta για στήριξη του προγράμματος «Παρατηρητής της γειτονιάς».10.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Aιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.11.0     Διάφορα 

print