Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 23/09/2013


Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


1.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2013, ημερ. 10/10/2013.2.0     Δ.Ε.5.172.0.1- Αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


(α) Ενημέρωση από δήμαρχο για έκτακτη Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων.


(β) Ενημέρωση για το έγγραφο θέσεων των Δημάρχων Λευκωσίας για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


(γ) Επιστολή της κας Εμμανουέλας Λαμπριανίδη, με θέμα την “Μελέτη Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, ημερ. 22/8/20133.0     Δ.Ε.5.162.6- Λεωφόρος Γρίβα Διγενή


(α) Πρακτικό συνάντησης με επιτροπή επηρεαζόμενων δημοτών, για τους παράνομους αγώνες ταχύτητας.


          (β) Λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες.


4.0     Δ.Ε.5.167.4-Διαχειριστική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών Διαχειριστικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 13/9/2013.5.0     Δ.Ε.5.264.0.23- Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης (Λέσχη Ηλικιωμένων και Κέντρο Προστασίας Παιδιών)


          Εκδρομή Λέσχης Ηλικιωμένων.


Σημείωμα του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (ΠΚ) κ. Σ.Σαρρή για την πραγματοποίηση εκδρομής των Μελών της Λέσχης Ηλικιωμένων.


 6.0   Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Αιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.7.0     Διάφορα

print